Premiekortingen: nieuwe mogelijkheden bij aannemen van nieuwe werknemers

Neemt u een nieuwe werknemer in dienst, dan loont het altijd de moeite om te controleren of deze werknemer in het verleden bijvoorbeeld een uitkering heeft gehad. Mogelijk kunt u namelijk een premiekorting toepassen. In 2015 zijn er drie verschillende premiekortingen die u als werkgever kunt toepassen:

  • Premiekorting Arbeidsgehandicapte werknemers (inclusief herplaatsing)
  • Premiekorting jongere werknemers
  • Premiekorting oudere werknemers

Wat verandert er?
Met ingang van 1 januari 2016 zal de premiekorting jongere werknemers worden afgeschaft. De overige premiekortingen blijven ongewijzigd tot 2018. Daar tegenover staat een wetsvoorstel waarin is opgenomen dat u voor de gehele doelgroep uit het banenplan een premiekorting mag toepassen. De hoogte zal maximaal € 2.000 bedragen. Voor 2016 verandert de systematiek van aanvragen voorlopig niet.

Daarnaast is ook een wetsvoorstel ingediend om de toepassing van premiekortingen te wijzigen. Dit wetsvoorstel (wet tegemoetkomingen loondomein) bevat wijzigingen op het gebied van doelgroep, onderbouwing, hoogte van de subsidie en wijze van aanvragen. Het wetsvoorstel is bedoeld om in te gaan vanaf 2018. De nieuwe maatregelen worden dan:

  • Loonkostenvoordeel oudere werknemer
  • Loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer
  • Loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak
  • Loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Wat betekent dit voor u?
Het voordeel is dan niet meer via een korting op de loonaangifte terug te vragen, maar wordt ineens uitgekeerd. De voorlopig berekening vindt plaats op 15 maart van het opvolgende jaar. De definitieve beslissing in augustus. Bij eventuele onjuiste onderbouwing, is ook een boetebedrag van toepassing. Het belang van juist opvolgen en administreren is daarmee nog groter geworden.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw accountmanager of Joey Burggraeve, telefoonnummer 0118-421700