Premiekortingen worden vanaf 2016 ook aantrekkelijk voor kleine werkgevers

Vermoedelijk vanaf 1 januari 2016 komt er een aanpassing in de uitvoering voor het toepassen van premiekortingen. Deze aanpassing moet er toe leiden dat ook daadwerkelijk kleine werkgevers kunnen profiteren van de premiekorting. Op dit moment is dat vaak niet het geval omdat de af te dragen premies lager zijn dan de maximale korting van € 7.000,- per jaar.

Werkgevers passen nu de premiekorting nog maandelijks toe in de loonaangifte. Na doorvoering van de wijziging ontvangen de werkgevers na afloop van het jaar het gehele bedrag in één keer van de belastingdienst.

De aanpassing moet er voor zorgen dat werknemers uit kwetsbare doelgroepen (uitkeringsgerechtigden uit bepaalde leeftijdscategorieën) meer kans maken op werk. Dit omdat het dan voor zowel de kleine als grote werkgevers in gelijke mate aantrekkelijk wordt de premiekortingen toe te passen.

De wetswijziging betekent zeer waarschijnlijk wel dat de premiekorting per persoon naar beneden bijgesteld zal worden.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen omtrent deze wetswijziging? Neem contact op met Milou van Belzen: 088-5600700.