Prinsjesdag 2019: Veranderingen in de Zorg en Welzijn

Een toekomstbestendige zorg

Het kabinet heeft plannen om te investeren in een toekomstbestendige zorg en heeft hier €3 miljard voor begroot. Zo wordt er €1,9 miljard vrijgemaakt voor de stijging van de lonen en prijzen. Er gaat €300 miljoen naar de Jeugdzorg om knelpunten op te lossen. Voor de ouderen- en verpleeghuiszorg wordt een half miljard vrijgemaakt zodat er meer tijd en ruimte komt voor medewerkers om persoonlijke aandacht te geven aan bewoners. Tot slot wordt er €50 miljoen extra vrijgemaakt voor onder andere het behouden van zorgprofessionals. Dit budget komt boven op de eerder beschikbaar gestelde €370 miljoen voor het aantrekken en opleiden van personeel in de zorg.

SectorplanPlus meer geld vrij voor verschillende sectoren

De afgelopen jaren is duidelijk te zien dat het budget van SectorplanPlus in tijdvak 4 grotendeels naar de sector Verpleeghuiszorg gaat. Om ook opleidingsplannen van de andere sectoren die binnen de Zorg en Welzijn vallen te honoreren, is er meer geld vrijgemaakt voor tijdvak 4 van het SectorplanPlus.

Stagefonds zorg ook in 2024?

Met de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II worden zorginstellingen gestimuleerd tot het aanbieden van kwalitatief goede stageplaatsen. Voor het studiejaar 2019–2020 is €112 miljoen beschikbaar. De regeling is vastgesteld tot en met 2021, maar in de begroting voor de lange termijn is ook vast rekening gehouden met het budget van €112 miljoen tot en met 2024.

Ben je benieuwd wat deze veranderingen voor jouw organisatie kunnen betekenen? Of heb je vragen over een van de opleidingssubsidies? Neem dan contact op met Thomas Pillen. Je kunt een mail sturen naar info@oaz.nl of bel 088-5600700.