Programma TAZ breidt uit met Strategisch opleiden en Regulier opleiden

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) van 2022 zijn afspraken gemaakt om de zorg toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te houden. Een van de afspraken die gemaakt is in dit akkoord, is het verkennen van de mogelijkheid om de vergoeding van stagebegeleiding via een beschikbaarheidbijdrage mogelijk te maken.

Het SiRM is recentelijk met een rapport gekomen waarin is aangekondigd dat deze stap niet haalbaar is. Tegelijkertijd blijft de wens om meer structuur, logica en gelijkheid in de regelingen Stagefonds Zorg, Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ) en SectorplanPlus te organiseren.

Strategisch opleiden en Regulier opleiden

Het voornemen van het ministerie van VWS is om aanvullend op het onderdeel Regulier Opleiden, binnen het TAZ instrumentarium met een nieuwe regeling te komen binnen het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, het Strategisch opleiden. In het TAZ instrumentarium zullen de bestaande regelingen KiPZ, Stagefonds en SectorplanPlus worden opgenomen. De minister neemt de komende twee jaar de tijd om dit verder uit te werken.

Vergoeden van stagebegeleiding in de zorg

Het doel van deze nieuwe vorm is het samenvoegen van de regelingen, zodat er meer gelijkheid en samenwerking in zorg en welzijn kan ontstaan. Het betekent tevens dat er onverminderd aandacht gaat naar het vergoeden van stagebegeleiding in de zorgsector. En dat is goed nieuws!

“Ontwikkel het Stagefonds door, verkenning vergoeding stagebegeleiding in volle gang”

De regelingen Strategisch opleiden en Regulier opleiden zijn momenteel nog in ontwikkeling, dit zal naar verwachting tot na de zomer van dit jaar duren. Als er meer bekend wordt over de invulling van TAZ en deze regelingen, brengen we je hiervan op de hoogte.