Publiek verzekerde werkgever kan ook duizenden euro’s besparen

In april van dit jaar presenteerde het UWV haar bevindingen over het in- en uitstroompercentage voor de WGA. Er is gekeken naar het verschil tussen Publiek verzekerde werkgevers of organisaties en organisatie die eigenrisicodrager zijn. UWV stelde onder andere het volgende:

Onder grote werkgevers is er geen groot verschil in het WGA-instroompercentage van werknemers van publiek verzekerden en van eigenrisicodragers. Daarentegen ligt de uitstroom uit de WGA bij werknemers van eigenrisicodragers structureel hoger dan bij publiek verzekerde werkgevers. Bij de doorstroom naar de IVA is dit aanzienlijk hoger, namelijk een verschil van 27% ten opzichte van 42%.

Als reden wordt hier gegeven dat eigenrisicodragers vaak een verzekeraar hebben of in enkele gevallen een eigen afdeling die zich hieraan wijdt. Deze zitten over het algemeen strakker op het proces en kunnen daardoor beter anticiperen op veranderingen in de situatie van de ex-werknemer.

Wat kan een Publiek verzekerde werkgever doen?

Een werkgever die Publiek verzekerd is heeft belang bij beslissingen die het UWV neemt. Hier ligt een kans voor Publiek verzekerde werkgevers om duizenden euro’s te besparen, zonder de ex-werknemer uit het oog te verliezen. Vanuit onze dienstverlening, en zo beaamt het UWV dit ook in haar kennisverslag, zien wij dat tijdig en actief op het proces zitten van cruciaal belang is om de uit- en doorstroom te optimaliseren. Echter vergt dit vaak veel tijd en de daarbij horende plicht om op de hoogte te blijven van alle wetswijzigingen. Daarnaast vergt de toepassingen en uitwerking van dit proces een bepaalde expertise. Dit in combinatie met de te bestede tijd is vaak waar het op stuk loopt.

Wil je weten hoe OAZ jouw organisatie kan ondersteunen bij WGA management, neem contact op met Wendy Duysserinck via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.