Rapportage Subsidieregeling Praktijkleren 2016/2017

Op 14 februari stuurde minister Van Engelshoven de Tweede Kamer de monitoringsrapportage Subsidieregeling Praktijkleren van 2016/2017 toe. Deze rapportage verschijnt jaarlijks en geeft steeds weer wat er precies gebeurt nadat er een aanvraag is gedaan voor de subsidieregeling Praktijkleren. In dit artikel de belangrijkste punten van dit rapport.

Praktijkleren meer in trek – een recordaantal aanvragen

In de periode 2016/2017 maakten 28.377 bedrijven en organisaties gebruik van de regeling Praktijkleren. Dat zijn er 1.845 meer dan in de periode 2014/2015. Van de 99.950 aanvragen voor leerwerkplekken, werden er door de Rijksdienst voor Ondernemerschap (RVO) in totaal 94.421 toegekend.

Een lager normbedrag in 2016-2017

Een van de consequenties van de toename in aanvragen, is dat er dit jaar voor de doelgroep MBO-BBL een lager bedrag per leerwerkplek uitgekeerd werd. De totale subsidie wordt namelijk verdeeld over alle aanvragen die toegekend worden. Zo kreeg een aanvrager dit jaar geen € 2.700,- per voltijd aanvraag, maar € 2.586,14.

In uitvoeringsjaren 2014 en 2014/2015 en 2015/2016 werd steeds het maximale normbedrag van € 2.700,- uitgekeerd voor de BBL-doelgroep. Kijkt men naar het aantal inschrijvingen op de BBL doelgroep bij onderwijsinstellingen, dan is duidelijk dat er die jaren duidelijk sprake was van een daling in het aantal inschrijvingen. Juist in schooljaar 2016/2017 was er sprake van een stijging aan inschrijvingen bij onderwijsinstellingen. Ook in schooljaar 2017/2018 lijkt die stijging door te zetten. (Bron S-BB).

De interesse in de regeling Praktijkleren wordt met het jaar groter, blijkt ook uit de monitoringsrapportage van de minister. Hierin is te zien dat voor bijna alle sectoren een groter aantal leerplekken worden aangevraagd ten opzichten van eerdere jaren.

Een verdere afname van het normbedrag is in de periode 2017/2018 niet onwaarschijnlijk. Dit gezien de toename van leerlingen in de MBO-BBL en de toename in aanvragen. Hoeveel bedrijven en organisaties voor de komende periode een aanvraag zullen indienen, is nog niet zeker.

Wat we wel weten is dat wanneer het aantal aanvragen stijgt, de RVO nog strenger gaat controleren. Ontdekt de RVO een fout in uw aanvraag, dan ontvangt u een terugvordering van de subsidie.

Zekerheid met OAZ!

OAZ heeft jaren ervaring met het begeleiden en indienen van subsidieaanvragen. In schooljaar 2015/2016 waren 99,5% van alle ingediende, door OAZ bemiddelde, aanvragen akkoord.

Reden van het succes zijn de secure werkwijze, de begeleiding die u krijgt bij het aanvragen van subsidie en het administratiesysteem waarmee OAZ werkt; Bij OAZ krijgt elke organisatie een eigen subsidiedossier, genaamd MijnOAZ. Dit dossier kunt u op elk moment en op elke locatie inzien en bijwerken.

En na 1 januari 2019?

De subsidieregeling Praktijkleren stopt officieel op 1 januari 2019.  Of de regeling wordt verlengd, is nog niet zeker. Daarover moeten de minister en de Tweede Kamer nog een besluit nemen.

Goed om te weten is dat er veel aandacht is voor de regeling en voor de BBL-doelgroep in de politiek. De rapportages van de Sociaal Economische Raad en discussies over het belang van de BBL doelgroep in de Tweede Kamer geven het gevoel dat een uitspraak daarover niet lang op zich kan laten wachten.

Meer informatie?

Wil je meer weten over Praktijkleren of over Mijn OAZ, of bent u benieuwd wat er na 1 januari 2019 gaat gebeuren? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

OAZ  houdt alle relevantie publicaties in de gaten en heeft nauwe banden met de diverse overheidsinstanties.

Mocht je na het lezen van dit artikel vragen hebben neem dan contact op met Thomas Pillen of een van onze andere HR specialisten via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.