Samen GZ-psychologen opleiden met subsidie

Organisaties die GZ-psychologen opleiden in samenwerking met andere werkgevers, krijgen met het project Proeftuinen van TOP-opleidingsplaatsen voorrang bij het toekennen van gesubsidieerde opleidingsplaatsen van de regeling Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen. Nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen zich tot en met 31 januari 2024 aanmelden voor subsidiejaar 2025.

Subsidie voor de opleiding GZ-psycholoog

Met de regeling Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen kunnen werkgevers in aanmerking komen voor subsidie voor opleidingskosten en -plekken van bijvoorbeeld GZ-psychologen, klinisch (neuro)psychologen of psychiaters.

De oorspronkelijke vorm van de regeling biedt echter geen garantie op subsidie voor iedereen. De plekken met subsidie worden namelijk eerst verdeeld onder de grote praktijkopleidingsinstellingen met een hoog opleidingsvolume. Kleine werkgevers en niet erkende opleidingsinstellingen grijpen vaak mis.

Project proeftuinen

Vanaf 2018 is Top Opleidingsplaatsen gestart met het project Proeftuinen. Met dit project krijgen samenwerkingsverbanden voorrang bij het verdelen van de gesubsidieerde opleidingsplekken. Op deze manier kunnen kleine werkgevers toch meedoen in een opleidingstraject met subsidie.

De belangrijkste kenmerken van een samenwerkingsverband zijn:

  • Een samenwerking bestaat uit tenminste vier partijen uit verschillende sectoren en zijn samen goed voor minimaal 8 nieuwe instromers per jaar.
  • Een (grote) GGZ-instelling is regiohouder in het samenwerkingsverband.
  • De GZ-psycholoog in opleiding doet bij tenminste twee organisaties in het samenwerkingsverband een deel van de opleiding.
  • Bij de verdeling van de gesubsidieerde opleidingsplekken, worden de plekken van samenwerkingsverbanden als eerste toegekend.

Wil jij samen opleiden? Meld je vóór 1 februari 2024 aan!

Als je samen wil opleiden, onderzoek dan of er al een samenwerking in jouw regio is. Wellicht is het mogelijk om hierbij aan te sluiten. Als dat niet het geval is, kan je ieder jaar vóór 1 februari een aanvraag indienen bij TOP voor een nieuw samenwerkingsverband voor het volgende subsidiejaar, dus uiterlijk 1 februari 2024 voor subsidiejaar 2025. Let erop dat bepaalde voorwaarden voor samenwerkingsverbanden gelden, zoals het aanwijzen van een regiehouder en de samenstelling.

Hulp nodig? Dit kan OAZ voor jou betekenen

Onze HR specialisten volgen de ontwikkelingen rondom de proeftuinen van TOP en de subsidieregeling Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen op de voet. We hebben jarenlange ervaring met het proces van aanvraag tot eindverantwoording. Daarnaast sluiten wij aan bij gesprekken en onderhandelingen van nieuwe samenwerkingsverbanden. Wordt door alle betrokkenen aan de voorwaarden voldaan? En is de verantwoording op orde?

De mogelijkheden bespreken? Neem dan contact op met jouw accountmanager of via info@oaz.nl of 088 5600 700.