Scholing en ontwikkeling middels het STAP-budget

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Met het STAP-budget wordt een financiële bijdrage gedaan in het bij- en omscholen van werkzoekenden en werkenden, wat zorgt voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt.

Het STAP-budget voor de medewerker

Het Stimulering ArbeidsmarktPositie Budget, STAP, vervangt de fiscale aftrek van scholingskosten voor individuen. Deze aftrekpost is nog te benutten tot 1 januari 2022, erna niet meer. Met de STAP-regeling wil de overheid de financiële belemmering direct wegnemen, zodat werkenden of werkzoekenden sneller kiezen voor een opleiding of cursus en zich zo blijven ontwikkelen. Ook komt het UWV met vrijblijvend advies over de situatie op de arbeidsmarkt.

Investeren in een solide arbeidsrelatie

Medewerkers die zich naast hun functie ontwikkelen door middel van scholing, zijn interessant voor een werkgever. Ze groeien in hun vakgebied en daar pluk jij als werkgever ook de vruchten van. Het is dan ook raadzaam om je medewerkers te motiveren en te blijven stimuleren in hun ontwikkeling, dit draagt bij aan een solide arbeidsrelatie.

STAP-budget aanvragen?

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden bij het UWV het STAP-budget aanvragen, dat mag per persoon eens per jaar. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het subsidiebedrag direct betaald aan de opleider. Voorwaarde is wel dat de gekozen training of opleiding staat opgenomen in het scholingsregister van DUO. Met het oog op een goede samenwerking met je medewerkers, loont het dus zeker de moeite om ze op deze regeling te attenderen.