SectorplanPlus 2022-2023: toekenning, deadlines en bevoorschotting

Afgelopen zomer werd er door veel zorgorganisaties een subsidieaanvraag ingediend voor de regeling SectorplanPlus 2022-2023. Binnenkort volgt de subsidietoekenning. Een planning voor bevoorschotting en de deadlines voor de administratieve verantwoording maakte RegioPlus afgelopen week bekend. Wij zetten de belangrijkste punten voor je op een rij.

Subsidietoekenning en projectovereenkomst

Het animo voor de regeling is groot. In totaal werd er 238 miljoen euro aangevraagd, daarmee was het budget van 100 miljoen euro niet toereikend. Om toch een belangrijk deel van de opleidingstrajecten te kunnen subsidiëren, heeft het ministerie van VWS het budget verhoogd naar 139 miljoen euro. Iedere organisatie krijgt in ieder geval 15.000 euro toegekend. Daarna wordt het resterende budget naar rato verdeeld over de aanvragers.

Nadat RegioPlus de subsidietoekenning bekend maakt, wordt het gereserveerde bedrag voor jouw organisatie vastgelegd in de projectovereenkomst.  De deadline voor het tekenen van de overeenkomst is 14 juli 2023. Let daarbij op de volgende voorwaarden:

  • De projectovereenkomst dient getekend te worden door een tekenbevoegd persoon, volgens een recent uittreksel KvK;
  • Aanvullend op de getekende overeenkomst, dient iedere organisatie een recent uittreksel KvK in (niet ouder dan 6 maanden);
  • Kleine en middelgrote organisatie die in aanmerking willen komen voor een tegemoetkoming van 60% of 70%, dienen de jaarrekening van 2021 in.

Bevoorschotting SectorplanPlus 2022-2023

Gezien de korte looptijd van de regeling SectorplanPlus 2022-2023 vindt er geen tussentijdse bevoorschotting plaats. RegioPlus is wel voornemens in januari en juni 2024 voorschotten uit te keren over de projectadministratie die op dat moment is goedgekeurd.

Aankomende deadlines

Een drietal deadlines zijn aangekondigd voor de administratieve verantwoording. Zet ze op de agenda en loop geen subsidie mis.

15 april 2023 Aanmaken van registraties voor opleidingsactiviteiten die vóór 15 februari 2023 zijn gestart.
30 juni 2023 Aanmaken van registraties voor opleidingsactiviteiten die vóór 15 mei 2023 zijn gestart en indienen van alle registraties voor activiteiten die vóór 15 mei 2023 zijn afgerond.
14 juli 2023 Uploaden ondertekende projectovereenkomsten
15 september 2023 Indienen van alle registraties die vóór 30 juni 2023 zijn gestart.
31 oktober 2023 Indienen van alle registraties en afronding administratie verantwoording.

Als een registratie niet op tijd wordt aangemaakt of ingediend, behoudt RegioPlus zich het recht om de registratie niet in behandeling te nemen.

Tal van mogelijkheden met SectorplanPlus

De regeling SectorplanPlus biedt tal van mogelijkheden. Zo is het tijdens de verantwoording nog mogelijk om trajecten toe te voegen die je tijdens de aanvraag niet had voorzien. Daarentegen moet de administratieve verantwoording aan veel voorwaarden voldoen en moet je goed opletten op stapeling met andere geldstromen.

Onze specialisten weten precies wat de mogelijkheden zijn. Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op jouw contactpersoon binnen OAZ, mail naar info@oaz.nl of bel 088 5600 700.