SectorplanPlus wat zijn de verwachte leerpunten

Voor de subsidieregeling SectorplanPlus kunnen zorgorganisaties vanaf 1 mei 2018 nieuwe aanvragen indienen. Dit aanvraagtijdvak betreft het tweede van de zes tranches waarin zorginstellingen subsidie kunnen aanvragen voor opleidingstrajecten die zich richten op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers en opscholing binnen de organisatie. Uit de eerste tranche blijkt dat er veel animo is voor SectorplanPlus.

Van 30 miljoen euro naar 80 miljoen euro!

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het beschikbare bedrag voor de eerste tranche verhoogd van 30 naar 80 miljoen euro. De totale aanvraag bedroeg 88,7 miljoen  euro, waarmee het budget ondanks de verhoging overvraagd bleef. In het eerste tijdvak hebben 1059 organisaties subsidie aangevraagd, waarmee zo’n 58.500 scholingstrajecten uitgevoerd kunnen worden.

Een slimme administratieve blijkt een enorm voordeel bij de aanvraag 

Tijdens de vorige Sectorplan-periode bleek weer hoe belangrijk een perfecte administratieve onderbouwing is.

Een perfecte administratie is volledig, juist en ‘slim’. Want met gedegen kennis van de subsidiedossiers en de mogelijkheden binnen de regeling, kan een organisatie een groot financieel voordeel behalen.

Organisaties die extra (volledig onderbouwde) dossiers hadden klaarstaan, profiteerden van extra gelden die in de looptijd van de regeling beschikbaar kwamen. Zij voerden dus een ‘bredere’ administratie dan nodig was voor de initiële aanvraag, waardoor ze snel konden anticiperen op extra budget dat beschikbaar kwam door onder-realisatie bij andere organisaties.

Daarnaast kon op deelnemersniveau veel financieel voordeel behaald worden. Bijvoorbeeld door kritisch te kijken naar het instroommoment van een deelnemer. Het parttimepercentage bij de start van het project bepaalde namelijk voor een belangrijk deel de hoogte van het subsidiebedrag. Door de deelnemer op het juiste moment in te laten stromen in het project kon meer financieel voordeel behaald worden.

Sneller investeren dankzij SectorplanPlus

Wanneer een organisatie de projectadministratie op orde heeft en tijdig doorvoert, kan ze sneller investeren. Door middel van bevoorschotting beschikt de organisatie eerder over de financiële middelen die nodig zijn om te kunnen investeren.

Handboek voor een slimme administratie

SectorplanPlus publiceert binnenkort het handboek waarin de administratieve verplichtingen uiteengezet worden. Dit handboek kan gebruikt worden als lijdraad voor de inrichting van uw eigen administratie. OAZ probeert met de aanwezige kennis en ervaring slim vooruit te lopen op de verwachte verplichtingen en heeft tijdens de eerste tranche van de regeling SectorenplanPlus voor 66 organisaties een aanvraag in mogen dienen.

Start tweede tranche: 1 mei 2018

Het aanvraagtijdvak voor de tweede tranche loopt van 1 mei tot en met 15 juni a.s. U kunt dan subsidie aanvragen voor opleidingsactiviteiten die starten tussen 1 mei en 31 december 2018.

Wilt u meer weten over het SectorplanPlus of bent u benieuwd of uw organisatie ook in aanmerking komt voor deze subsidieregeling? Neem contact op met uw accountmanager of Luc van der Linden; Product Specialist, via 088-5600700.