SectorplanPlus, kent u de nieuwe ontwikkelingen tijdvak 2 al?

Op 1 mei start de aanvraagperiode van 6 weken voor het tweede tijdvak (voorheen gecommuniceerd als tranche 2) van  SectorplanPlus, het meerjarig subsidieplan van het Ministerie van VWS. In de afgelopen maanden, en nog steeds, wordt door de subsidieverstrekker gewerkt aan de definitieve uitwerking van de regeling. OAZ volgt deze ontwikkelingen op de voet. In dit artikel zetten wij de belangrijkste verschillen tussen het eerste en het tweede tijdvak voor u op een rij:

  • Waar er bij het eerste tijdvak nog 80 miljoen beschikbaar was, is er voor  het tweede tijdvak voorlopig 40 miljoen beschikbaar gesteld. Een verschil dat gevolgen kan hebben voor de subsidiebegroting.
  • Organisaties waarbij medewerkers werkzaam zijn in verschillende (arbeidsmarkt)regio’s zullen per regio een aanvraag indienen.  Voor SectorplanPlus gelden 14 arbeidsmarktregio’s.
  • Het Zorgkantoor zal vanaf het tweede tijdvak de aanvragen die gedaan worden op het budget van de verpleeghuiszorg beoordelen. Er wordt dan gekeken of de aanvraag in lijn is met het Kwaliteitsplan dat is afgesproken met de aanvragende organisatie. Meer informatie hierover volgt. De werkgeversverenigingen zullen hier geen rol inspelen.
  • Als het gaat om de verdeling van budgetten zal geen onderscheid meer worden gemaakt tussen de organisaties in de verpleeghuiszorg en organisaties in andere sectoren van Zorg en Welzijn. Hierdoor lijkt dus op de subsidie evenredig verdeeld wordt over alle organisaties die in aanmerking komen voor gelden vanuit SectorplanPlus.
  • Vanaf het tweede tijdvak moeten deelnemende organisaties zich conformeren aan de RAAT’s (Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten) die actief zijn in de betreffende arbeidsmarktregio’s. Het bestuur van een organisatie zet daarvoor hun handtekening onder een (intentie)verklaring. De RAAT’s worden per regio opgesteld en kunnen daarom inhoudelijk verschillen. Het is daarom zaak om de actieplannen goed te bestuderen, in het bijzonder voor organisaties die in meerdere regio’s gevestigd zijn.
  • Tevens is bekend geworden dat per regio de gereserveerde subsidie in tijdvak 1 opnieuw wordt verdeeld als organisaties niet het volledige bedrag weten te realiseren (onderrealisatie). Er kan dan met terugwerkende kracht een aanvraag worden ingediend om in aanmerking te komen voor additionele subsidie. De activiteiten moeten dan nog steeds voldoen aan de voorwaarden voor tijdvak 1, bijvoorbeeld een startdatum tussen 24 augustus 2017 en 30 april 2018.

Wat betekent dit voor de aanvraag van SectorplanPlus?

Dit is slechts een kleine greep uit de ontwikkelingen en veranderingen, maar wel het geen waar wij van denken dat deze de meeste druk op een organisatie gaat leggen. We kunnen hieruit concluderen dat het inrichten van een secuur en doordacht proces in combinatie met een enorm nauwkeurige administratie van cruciaal belang is. Met name grotere organisaties is het aan te raden om na te denken over het centraal inrichten van dit proces (bewaken en controleren) en daarbij bijvoorbeeld niet afhankelijk bent van 1 medewerker.

Uiteraard kunt u op ons rekenen voor alle ins en outs en houden we u via onze website en LinkedIn op de hoogte.