Normbedragen categorieën Stagefonds 2016-2017 zijn bekend!

OAZ  heeft afgelopen 1 oktober voor 114 organisaties een aanvraag Stagefonds ingediend. Momenteel worden de beschikkingen door het Ministerie van VWS verstuurd. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal aangevraagde stageplaatsen. Vervolgens zijn de opleidingen en leerwegen die in aanmerking komen onderverdeeld in vier categorieën voor het Stagefonds, met elk een normbedrag. Op 16 november jl. werd het normbedrag Stagefonds 2017 bekendgemaakt door het Ministerie van VWS. De normbedragen voor de aanvraag van het schooljaar 2016-2017 in vergelijking met het schooljaar 2015-2016 zijn als volgt:

Normbedragen Stagefonds

Welke opleidingen vallen onder de categorieën van het Stagefonds?

In het volgende overzicht hebben we de categorieën Stagefonds onder elkaar gezet met de daarbij behoordende opleidingen.

Stagefonds Categorie Opleidingen die onder de categorie vallen
Categorie A HBO voltijd en deeltijd Verpleegkunden, Pedagogiek, SPH, MWD/Social Work, Medische hulpverlening.
Categorie A BOL Zorghulp, Helpende zorg en welzijn, Verzorgende IG, Verpleegkunde, Doktersassistent, Apotheekassistent, Tandartsassistent, Maatschappelijke zorg, Pedagogisch medewerker.
Categorie B HBO duaal Pedagogiek, SPH, MWD/Social Work, Medische hulpverlening.
Categorie B BBL Zorghulp, Helpende zorg en welzijn, Verpleegkunde, Doktersassistent, Apotheekassistent, Tandartsassistent, Maatschappelijke zorg (niveau 4), Pedagogisch medewerker.
Categorie C BBL Verzorgende IG, Maatschappelijke zorg (niveau 3)
Categorie D HBO duaal verpleegkunde

Slim toepassen van opleidingssubsidie

In categorie A is het subsidiebedrag iets gestegen en in categorie D iets gedaald. Voor de categorieën B en C wordt net als vorig jaar het maximale subsidiebedrag uitgekeerd. Dit laat zien dat het opleiden van medewerkers die opleidingen volgen binnen deze categorieën erg kan lonen. Niet in de laatste plaats omdat u naast subsidie uit het Stagefonds wellicht ook subsidie kunt ontvangen uit de regelingen Praktijkleren en SectorplanPlus.

Meer informatie?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of wil je meer weten over deze of andere dienstverlening? Neem dan contact op met uw accountmanager of mail naar Thomas Pillen via 088-5600700.