Stagefonds verlengd tot en met schooljaar 2026-2027

Het ministerie van VWS heeft bekendgemaakt dat de regeling Stagefonds is verlengd tot einde schooljaar 2026-2027. Ook is het budget voor schooljaar 2021-2022 eenmalig verhoogd. Beide bijzonder positieve ontwikkelingen voor deze financiële tegemoetkoming, om ook in de toekomst ruimte te blijven creëren voor voldoende stageplaatsen in de zorgsector.

Eenmalige ophoging budget Stagefonds

Voor het schooljaar 2021-2022 wordt het budget voor Stagefonds met € 63,5 miljoen verhoogd, waarmee het totaal op € 179,5 miljoen uitkomt. Middels deze ophoging wil het kabinet meer financiële ruimte bieden voor het ontwikkelen van innovatieve manieren van stagebegeleiding.

Verlenging Stagefonds tot en met 2026-2027

Het budget van de subsidieregeling wordt vanaf schooljaar 2022-2023 aangepast naar € 116 miljoen. Dit was eerder € 112 miljoen. Daarnaast is een belangrijke voorwaarde aangepast. Het verschil tussen hbo deeltijd en duaal wordt geschrapt vanaf schooljaar 2022-2023. Het verschil in de maximum vergoeding tussen deze twee categorieën verdwijnt hiermee. 

De-minimis steun

In de nieuwe regeling is een passage opgenomen over de de-minimis steun. Niet-bekostigde opleidingen, zoals opleidingen die worden aangeboden door particuliere onderwijsinstellingen, worden gezien als onderdeel van deze steun. Organisaties mogen over een periode van drie jaar een maximaal bedrag aan de-minimis steun ontvangen. Vanaf schooljaar 2022-2023 geldt dat voor Stagefonds een deel van de steun valt onder de de-minimis regeling. Op de beschikking zal vermeld worden om welk deel van de subsidie dit gaat, bij de subsidieaanvraag dient dit ingevuld te worden. 

Wil je weten of jouw organisatie in aanmerking komt voor Stagefonds en wil je weten hoe je deze tegemoetkoming kan toepassen? Ben je op zoek naar advies en ondersteuning? Neem dan contact op met onze specialist Stagefonds Gina de Winter via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.