Steunmaatregelen (om)scholing en ontwikkeling van personeel

“Niet bezuinigen, maar investeren in baanbehoud”, was de boodschap van de Koning in de Troonrede. In het kader van deze boodschap heeft het kabinet op Prinsjesdag nieuwe steunmaatregelen bekend gemaakt voor verdere financiering voor (om)scholing en ontwikkeling van personeel. De maatregelen bieden extra steun voor mensen die hun werk zijn verloren of dreigen te verliezen. Zowel de medewerker als werkgever kan hier gebruik van maken.

Ruim 1 miljard euro is beschikbaar gesteld. Dit wordt in gezet voor: begeleiding van werk(loosheid) naar werk, (om)scholing, tegengaan van armoede en het aanpakken van jeugdwerkloosheid.

Begeleiding van werk(loosheid) naar werk

Verschillende sectoren krijgen grote klappen. Onder andere in de horeca-, logistiek- en cultuursector zijn al banen verloren gegaan, en een groot aantal mensen dreigt hun baan nog te verliezen. Om deze mensen te begeleiden naar een stabiele baan heeft het kabinet 650 miljoen euro vrijgemaakt. Naast een impuls voor de begeleiding naar (nieuw) werk, is dit geld beschikbaar om mensen uit de doelgroep banenafspraak betrokken te houden bij de arbeidsmarkt.

De (om)scholing van medewerkers

Zeker nu mensen zich meer zorgen maken om hun baan en de eigen inkomenszekerheid, biedt (om)scholing meer kansen op de arbeidsmarkt. Door (om)scholing en ontwikkeling ben je minder kwetsbaar op de arbeidsmarkt en aantrekkelijker voor de (huidige of toekomstige) werkgever.

Er is 230 miljoen euro beschikbaar gesteld in het kader van (om)scholing. Iedereen die zijn of haar werk heeft verloren of dreigt te verliezen als gevolg van corona, kan gebruik maken van de steunmaatregel. Ook als werkgever kan je aanspraak maken op de tijdelijke scholingsmaatregelen.

Opleiden loont!

Het investeren in de (om)scholing en ontwikkeling van (nieuwe) medewerkers heeft positieve invloed op de inzetbaarheid en betrokkenheid van medewerkers. Deze zijn hierdoor namelijk breder inzetbaar en blijven langer werkzaam binnen de organisatie. Als werkgever creëer je zo ook een flexibele en toekomstbestendige organisatie.

Heb je vragen over de bekendmaking en verdere invulling van deze steunmaatregelen? Neem dan contact op met Thomas Pillen via info@oaz.nl of bel 088-5600700.