Stimuleringspremie voor Ziekenhuizen

Ziekenhuizen kunnen een beroep doen op een stimuleringspremie van maximaal € 5.000,-. Deze premie wordt beschikbaar gesteld door de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ). Om goede ideeën vanuit het arbeidsveld in de praktijk uit te voeren, kunnen ziekenhuizen gebruik maken van één van de volgende stimuleringsregelingen:

  • Uitvoering geven aan de Participatiewet: dit zijn plannen om te zorgen dat mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt toch aan de slag komen in het ziekenhuis;
  • Versterken arbeidsverhoudingen: dit zijn plannen ter verbetering van de wijze waarop men in de organisatie met elkaar omgaat;
  • Bewust veilig en gezond werken: dit zijn plannen ter verbetering van de aandacht voor het belang van veilig en gezond werken, voor nu en voor de lange termijn.

Het bedrag van de stimuleringspremie is afhankelijk van de aantoonbare extra kosten die het ziekenhuis moet maken om het plan uit te voeren. Benieuwd of uw plannen in aanmerking komen voor een van de stimuleringsmaatregelen? Neem contact op met uw accountmanager of Ellis Payet via 0118 – 421 700.