Subsidie Duurzame Inzetbaarheid (MDIEU) aanvraagtijdvak bekend

Goed nieuws voor werkgevers die investeren in de Duurzame Inzetbaarheid van hun personeel, of dat graag willen doen! Nog dit jaar stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid beschikbaar. Op 1 september 2023 opent voor de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) het eerste aanvraagtijdvak voor bedrijven. Eerder konden alleen sectoren deze subsidie aanvragen.

Subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid

Het ministerie van SZW heeft het als doel gesteld om Duurzame Inzetbaarheid een vanzelfsprekend onderdeel te maken voor werkend Nederland. De subsidieregeling MDIEU is hier een onderdeel van. Middels deze regeling wordt een flink budget beschikbaar gesteld aan bedrijven en sectoren die hierin investeren, voor de huidige periode (2021-2025) gaat het om een bedrag van 964 miljoen euro. Investeren in Duurzame Inzetbaarheid kan onder meer op de volgende thema’s:

 • Gezond, veilig en vitaal werken
 • Goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap
 • Een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit
 • Bewustwording en eigen regie van werkenden op hun loopbaan

Tegemoetkoming regeling vervroegde uittreding

De MDIEU biedt tevens subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan medewerkers die niet aan kunnen blijven tot de AOW-leeftijd en daarom met een regeling vervroegd uittreden (RVU). De voorwaarde is wel dat deze werkgever, naast het toepassen van de RVU’s, tegelijk investeert in Duurzame Inzetbaarheid.

MDIEU subsidie voor werkgevers

Voorheen was de MDIEU enkel beschikbaar voor sectoren, maar hier komt verandering in. Van 1 september 2023 tot en met 30 november 2023 kunnen ook werkgevers een subsidieaanvraag indienen. Het drempelbedrag is voor dit aanvraagtijdvak verlaagd om de subsidie ook toegankelijk te maken voor kleinere organisaties. De belangrijkste voorwaarden voor de subsidie hebben wij hieronder voor je op een rijtje gezet.

 • Het aanvraagtijdvak start op 1 september 2023 en sluit op 30 november 2023
 • In 2024 volgt een tweede aanvraagtijdvak, buiten deze tijdvakken is het niet mogelijk de subsidie aan te vragen
 • Het drempelbedrag voor het aanvragen van MDIEU is €150.000
 • Bij aanvraag van de subsidie dient een activiteitenplan te worden aangeleverd
 • Bij aanvraag van de subsidie dient een bedrijfsanalyse te worden aangeleverd
 • De algemene kosten aangaande Duurzame Inzetbaarheid zijn voor maximaal 50% subsidiabel
 • Het is niet toegestaan om deze tegemoetkoming te stapelen met andere subsidies

Het drempelbedrag voor de aanvraag van de subsidie is €150.000, met een maximale subsidie van 50% komt de drempelwaarde van de subsidie neer op €75.000. De kosten voor een accountant en de bedrijfsscan zijn 100% subsidiabel, daarnaast is er een subsidiabele opslag voor projectmanagement van 15%. Hier kunnen bijvoorbeeld advieskosten onder vallen.

Ondersteuning bij de aanvraag

OAZ heeft veel ervaring met het aanvragen van subsidies, het verzorgen van (omvangrijke) projectadministratie en het opstellen van eventuele bezwaren. Wil jij het optimale uit deze subsidieaanvraag halen en kan je daarbij wat ondersteuning gebruiken? Neem dan contact op onze specialisten via info@oaz.nl of 088 5600 700. Dan bespreken we de mogelijkheden met je.