Vervolg subsidie Praktijkleren in 2024

Voor de zomer maakte minister Dijkgraaf van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een kamerbrief het voornemen om de subsidieregeling Praktijkleren met vijf jaar te verlengen bekend. In de Miljoenennota wordt dit bevestigd en wordt uitgelegd hoe ze, ondanks de stijgende vraag naar deze subsidie, ernaar streven het bedrag per student gelijk te houden. Ook is het budget voor 2024 voor de regeling Praktijkleren in de derde leerweg bekendgemaakt.

De subsidie per student gelijk houden

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakt bekend dat in 2024 19 miljoen euro extra wordt vrijgemaakt voor de subsidieregeling Praktijkleren voor studenten die een opleiding volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of een deeltijd- of duale variant in het hbo. Het totale budget van de regeling wordt verdeeld over het aantal aanvragen dat binnenkomt, dit aantal stijgt al jaren in deze categorieën. Door het budget te verhogen verwacht de RVO het subsidiebedrag per student gelijk te kunnen houden.

Budget Praktijkleren derde leerweg 2024

Sinds 2022 stelt de RVO de subsidie vanuit de regeling praktijkleren in de derde leerweg beschikbaar voor werkgevers die hun medewerkers een dergelijke opleiding aanbieden. De vijfde aanvraagmogelijkheid opent op 1 december a.s. Ook in 2024 en 2025 zullen er nog aanvraagrondes volgen, alleen zijn daarvoor nog geen data bekend gemaakt. Wel lezen we in de Prinsjesdag stukken dat het ministerie van SZW 8,5 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor deze regeling in 2024.

Subsidieaanvraag Praktijkleren 2023-2024

De verlenging van de regeling Praktijkleren betekent dat jouw organisatie tussen 2 juni en 15 september 2024 subsidie aan kan vragen voor medewerkers die in schooljaar 2023-2024 hebben deelgenomen aan de opleiding. Tijdens deze aanvraag heb je veel gegevens nodig van deze medewerkers, een goede voorbereiding is daarmee het halve werk.

OAZ heeft jarenlange ervaring met het voorbereiden en indienen van aanvraag voor de Praktijkleren subsidie. Ben je benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.