Subsidie voor RVU VVT beschikbaar

Heeft jouw VVT-organisatie relatief hoge kosten door afspraken in het kader van een Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)? Dan kan je tot uiterlijk 31 mei 2023 een bijdrage aanvragen bij Stichting A+O VVT in een eerste aanvraagronde.

Subsidie voor VVT branche

De Stichting A+O VVT is een samenwerkingsverband in de VVT branche. Deze branche bestaat uit Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg. Het doel van de stichting is de werking van de arbeidsmarkt in deze branche op landelijk niveau te verbeteren en bevorderen.

Vanuit de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) heeft Stichting A+O VVT subsidie ontvangen. Deze regeling komt voort uit het pensioenakkoord, waarin onder andere is afgesproken de fiscale behandeling van RVU’s te versoepelen. Een deel van de subsidie zal dan ook worden ingezet als een bijdrage voor werkgevers voor de uitvoering daarvan.

Voorwaarden RVU-subsidie

De Regeling Bijdrage RVU-VVT is bedoeld voor werkgevers in de VVT met bovengemiddeld veel deelnemers of relatief hoge kosten per deelnemer. De bijdrage geldt voor RVU-regelingen die reeds formeel zijn ingegaan op basis van een vaststellingsovereenkomst (VSO) en de laatste 36 maanden van de overeenkomst moeten zijn ingegaan.

Subsidie voor RVU VVT: budget en aanvraag

De bijdrage bedraagt (voor een individuele RVU-VVT) per maand maximaal 430 euro. De periode waarvoor de bijdrage wordt uitgekeerd is maximaal 36 maanden. In totaal is er 16 miljoen euro subsidie beschikbaar.

Vanaf 11 april tot en met 31 mei 2023 is het ‘portal bijdrage RVU-VVT’ geopend voor de eerste aanvraagronde. In deze ronde zal de eerste 11 miljoen euro subsidie verdeeld worden onder de aanvragers. Door middel van een tweede aanvraagronde, die loopt van 1 juni tot en met 31 december 2023, wordt de overige 5 miljoen euro subsidie verdeeld.

Tenslotte is er sprake van een weging, de werkgevers die in verhouding de hoogste kosten maken, ontvangen de hoogste bijdrage. Daarvoor wordt per aanvrager gekeken naar het totale bedrag aan RVU-uitkeringen ten opzichte van de loonsom sociale verzekeringen.

Subsidieaanvraag RVU indienen?

Voordat je een subsidieaanvraag indient voor RVU-uitkeringen, raadt Stichting A+O VVT raadt aan jouw aanvraag voor te bereiden. Er zijn namelijk aardig wat gegevens nodig, waaronder:

Per organisatie:

  • Registratie in het portaal
  • Bedrag totaal VSO afspraken RVU
  • Bedrag totaal loonsom sociale verzekeringen 2022

Per deelnemer:

  • Kopie ID (BSN zichtbaar)
  • VSO / RVU afspraak
  • Getekende toestemmingsverklaring

Mocht je nog vragen hebben over dit bericht, neem dan contact op met Thomas Pillen via info@oaz.nl of 088 5600 700.