Subsidieaanvraag MDIEU: 3 tips en praktijkvoorbeelden

Vanaf 1 september 2023 kunnen werkgevers een subsidieaanvraag indienen voor MDIEU in een eerste aanvraagronde. Onze specialist Iris heeft in de afgelopen weken voor een tal van organisaties een aanvraag samengesteld en ingediend. Ze deelt 3 tips voor het aanvragen van deze subsidie en een aantal praktijkvoorbeelden van projecten waarvoor we reeds een aanvraag hebben ingediend.

Duurzame inzetbaarheid met de MDIEU

Middels de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) biedt het ministerie van SZW subsidie aan werkgevers die hierin investeren. Het portaal is tot en met 30 november 2023 open voor aanvragen. In 2024 volgen nieuwe tijdvakken in april en september. Belangrijke voorwaarden voor de aanvraag zijn:

  • De maximale subsidie bedraagt 50% van het project. De drempelwaarde voor een project is 150.000 euro, daarmee bedraagt de minimale eigen bijdrage tenminste 75.000 euro.
  • De subsidieaanvraag bestaat uit een activiteitenplan en een bedrijfsanalyse.
  • Het is niet toegestaan om deze subsidie te combineren met andere subsidies.
  • De kosten van een accountant en de bedrijfsscan zijn 100% subsidiabel. Daarnaast is er een opslag van 15% voor projectmanagement, hier kunnen ook advieskosten onder vallen.

Tip 1: Combineer activiteiten voor efficiëntie

Voeg (gerelateerde) activiteiten samen tot een project in plaats van iedere training of activiteit als los project op te nemen in de aanvraag. Combineer bijvoorbeeld een training ‘agressie op de werkvloer’ met een training ‘de-escaleren’.  Zodra de aanvraag aan jouw organisatie wordt toegekend, zal je ieder project moeten verantwoorden. Het werkt efficiënter om één project te verantwoorden in plaats van zestig losse trainingen.

Tip 2: Geen subsidie voor verletkosten

Let erop dat de MDIEU subsidie NIET tegemoet komt in verletkosten aan medewerkers die deelnemen aan een opleiding of training. Wij zien dat veel organisaties die kosten wel opgeven in de aanvraag. Voorkom dat jouw aanvraag wordt afgekeurd en neem deze kosten niet mee in de begroting voor de aanvraag.

Tip 3: Leg verantwoordelijkheden vast

Het is wellicht een open deur, leg voor het project vast wie waarvoor verantwoordelijk is. Helaas zien wij regelmatig dat dergelijke afspraken niet of onvoldoende worden gemaakt of nagekomen. Dit gaat jouw organisatie helpen bij de uitvoering van het project en de (eind) verantwoording van de subsidie. Daarnaast dien je deze informatie ook in te vullen in het aanvraagformulier.

Zij gingen jou voor

Tijdens het eerste tijdvak in 2023 ondersteunt OAZ diverse organisaties bij de aanvraag. Projecten die wij veel voorbij zien komen in de aanvragen zijn trainingen voor leidinggevenden, bijvoorbeeld gesprekstechnieken. Het doel daarvan is het vroegtijdig signaleren van medewerkers die dreigen uit te vallen. Voorbeelden van verrassende, innovatieve en ambitieuze plannen zijn:

  • Een organisatie die praktische tools aanreikt aan vrouwen in de overgang en het onderwerp beter bespreekbaar maakt.
  • Een organisatie die alle activiteiten (van steunkousen aantrekken tot maaltijden serveren) in kaart wil brengen. Door deze te koppelen aan een functie en opleidingsniveau en dit, samen met de voorkeuren van medewerkers, in te voeren in een slim AI-systeem, zou er een ideaal werkrooster kunnen ontstaan.
  • Een uitzendbureau geeft aan moeilijk grip te krijgen op loopbaanbegeleiding van haar medewerkers. Zij bouwen momenteel een leermanagementsysteem dat hen daarbij gaat ondersteunen.

Wat is er mogelijk voor jouw organisatie?

OAZ heeft veel ervaring met het aanvragen van subsidies, het verzorgen van een (omvangrijke) projectadministratie en het opstellen van eventuele bezwaren. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? We helpen je graag verder. Neem contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.