Subsidieregeling KiPZ wordt verlengd tot en met 2024

De subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ) wordt zeer waarschijnlijk opnieuw met een jaar verlengd tot en met 2024. De subsidieperiode van de verlenging wordt daarmee 1 januari tot en met 31 december 2024. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage van het programma TAZ (Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn) die de minister van VWS begin deze maand deelde met de Tweede Kamer. De exacte voorwaarden en de aanvraagperiode voor KiPZ zijn nog niet bekend.

Subsidieregeling KiPZ

KiPZ werd in 2014 in het leven geroepen voor organisaties die medisch specialistische zorg leveren, om hen te stimuleren te investeren in de kennis en vaardigheden van medewerkers. De KiPZ biedt ziekenhuizen subsidie die tegemoet in kosten aan het opleiden van personeel. Daaronder valt ook de begeleiding van personeel in tijdens een opleiding, vervanging van personeel dat wordt opgeleid en opleidingsfaciliteiten.

KiPZ wordt TAZ na 2024

Voor de tweede keer op rij wordt de subsidieregeling KiPZ met een jaar verlengd. Inmiddels is bekend dat de middelen van deze regeling uiteindelijk zullen opgaan in het programma TAZ, net als de middelen uit de subsidieregelingen SectorplanPlus en Stagefonds. “Om een eerste stap te zetten richting de benodigde transitie en de uitgangspunten van het programma TAZ, wordt aansluitend op het lopende SectorplanPlus 2022-2023 en de KiPZ 2023 een overgangsjaar voorzien,” aldus de minister.

Op de hoogte blijven

OAZ volgt de ontwikkelingen omtrent deze verlenging op de voet. Eventuele wijzigingen brengen wij je zo snel mogelijk van op de hoogte. Ontvang je nieuws het liefst direct in je inbox? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.