Subsidieregeling Praktijkleren: de 5 meest gemaakte fouten

Van de 99.950 subsidieaanvragen voor Praktijkleren, zijn er in het schooljaar 2016-2017 ruim 3.000 afgewezen. Dit blijkt een monitoringsrapportage van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wat zijn de vijf meest gemaakte fouten bij subsidieaanvragen voor Praktijkleren, en hoe kun je ze voorkomen?

1) Een verkeerde leerweg in het mbo

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) komt alleen de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in aanmerking voor de subsidieregeling Praktijkleren. Aanvragen voor leerlingen die de beroepsopleidende leerweg (bol) en de derde leerweg volgen worden afgewezen.

Als je de praktijkleerovereenkomst (POK of BPVO)controleert, zie je:

  • Welke leerweg de leerling volgt of heeft gevolgd;
  • Of de bbl-leerling voldoende beroepspraktijkvormingsuren heeft gemaakt

2) Geen geldige praktijkleerovereenkomst (POK of BPVO)

De RVO onderzoekt steekproefsgewijs of praktijkovereenkomsten geldig zijn. Is een praktijkovereenkomst niet volledig ondertekend of ontbreekt een CREBO- of CROHO-code, dan keurt de RVO de subsidieaanvraag af.

3) Dubbele aanvragen voor dezelfde werkplek

De RVO ontvangt regelmatig meer aanvragen voor een en dezelfde leerplek. Wat gaat er mis? Bij versnipperde locaties, weet locatie X vaak niet dat locatie Y al een subsidieaanvraag heeft gedaan. Dit is zonde van de tijd en energie die nodig is voor de aanvraag.

4) Langer doen over de opleiding

De RVO geeft de subsidie Praktijkleren voor de nominale duur van de opleiding. Duurt een opleiding drie jaar, en heeft elk jaar veertig lesweken, dan kun je voor drie keer veertig weken subsidie aanvragen. Doet een leerling langer over de opleiding, dan kun je niet méér subsidie aanvragen.

5) Aanvraag voor niet begeleide weken

Als een leerling niet wekelijks is begeleid, keurt de RVO de subsidieaanvraag af. Hoe zit dat? De RVO rekent in weken en controleert bij elke aanvraag de aanwezigheidsadministratie.

Is een leerling een week ziek of met verlof, dan is die week dus niet subsidiabel. Hetzelfde geldt voor een leerling die voortijdig is gestopt of juist eerder een diploma heeft behaald.

Voorkom dat je subsidie moet terugbetalen

Het lijkt zo simpel: de vijf meest gemaakte fouten bij subsidieaanvragen voor Praktijkleren kun je voorkomen met een goed werkend administratiesysteem.

Voor grote organisaties is een goed administratiesysteem van levensbelang. Maar als de focus niet op subsidie, maar juist op de begeleiding ergens, dan is het niet gek dat de administratie rommelt.

99,5 procent van de subsidieaanvragen goedgekeurd

OAZ is gespecialiseerd in kostenbesparingen en subsidiemogelijkheden op HR gebied. Met de digitale portal ondersteunt OAZ organisaties onder andere bij subsidieaanvragen voor Praktijkleren.

Bij OAZ heeft iedere organisatie dan ook een eigen subsidiedossier. Het dossier kun je op elk moment en op elke locatie inzien en bijwerken. Zo weet je precies welke aanvragen al zijn gedaan en hoeveel weken een leerling begeleiding heeft gehad.

Van alle subsidieaanvragen die OAZ voor (en samen met) haar klanten doet, keurt de RVO 99,5 procent goed.

Vragen

Heb je vragen over de subsidieregeling Praktijkleren of over andere diensten van OAZ? Neem dan contact op Thomas Pillen of een van onze andere HR specialisten via info@oaz.nl of bel ons direct op 088-5600700.