Subsidietoekenning Opleidingsfonds Wijkverpleging 2024

In maart 2024 ontvingen alle aanvragers een bericht over de subsidietoekenning van het eenmalige Opleidingsfonds Wijkverpleging. Hoe komt het dat de toekenning flink lager uitvalt dan het aangevraagde subsidiebedrag? En hoe definitief is het subsidiebedrag dat nu gereserveerd staat voor jouw organisatie? Onze specialist Iris geeft antwoord op deze vragen en meer.

Opleidingsfonds Wijkverpleging 2024

Begin dit jaar konden organisaties die actief zijn in de wijkverpleging subsidie aanvragen voor kosten aan het opleiden van BBL of Hbo duaal studenten via het eenmalige Opleidingsfonds Wijkverpleging van VWS. Dit fonds komt voort uit het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging.

Het is helaas niet meer mogelijk om een aanvraag voor het Opleidingsfonds Wijkverpleging in te dienen.

Hoeveel subsidie is er toegekend?

In totaal is er een budget van 60 miljoen euro beschikbaar. Na de aanvraagronde bleek de vraag naar de subsidie echter groter te zijn. Voorlopig wordt de subsidie daarom naar rato verdeeld over de aanvragers. Iedere aanvrager heeft momenteel 31% van het aangevraagde subsidiebedrag toegekend gekregen. De bedragen per leerling zullen variëren van 320,85 tot 1.120,34 euro voor een heel schooljaar, afhankelijk van de leeftijd van de leerling, de opleidingsvorm en het opleidingsjaar.

Hoe definitief is de subsidietoekenning?

Tijdens het indienen van de aanvraag hebben organisaties een inschatting gegeven van het aantal leerlingen dat ze in 2024 zullen opleiden. Op basis daarvan is een voorlopige verdeling van de subsidiegelden gemaakt. Dit bedrag is echter nog niet definitief.

In 2025 dienen alle aanvragers een eindverantwoording in die het daadwerkelijk aantal leerlingen in 2024 en de gemaakte kosten onderbouwt. Na deze eindverantwoording zullen de definitieve aantallen worden vastgesteld en wordt het beschikbare budget van het fonds over de werkelijk uitgevoerde activiteiten verdeeld.

Waaruit bestaat de eindverantwoording?

De eindverantwoording voor het Opleidingsfonds Wijkverpleging zal bestaan uit een formulier met de definitieve aantallen, bestuursverklaring en een rapportage over de leercultuur. Mogelijk valt jouw aanvraag na de eindverantwoording in de steekproef van Zorgverzekeraars Nederland. Aanvullen kan worden gevraagd om opleidingsdocumenten, zoals een leerarbeidsovereenkomst, bewijs van beëindiging en salarisstroken.

Wanneer ontvang ik subsidie en hoeveel?

De subsidieverstrekker heeft aangegeven geen tussentijdse voorschotten op de subsidie uit te keren. Pas nadat de definitieve beschikking is afgegeven, zal de subsidie worden uitgekeerd. VWS verwacht dit uiterlijk in april 2025.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom het Opleidingsfonds en andere opleidingssubsidies? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Heb je nog vragen over dit bericht? Neem dan contact om met Iris Bouwhuis of een van onze andere HR specialisten via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.