Subsidievaststelling Stagefonds Zorg bekend!

Op 19 november is de eerste vastelling van de subsidievaststelling Stagefonds Zorg schooljaar 2018-2019 verstuurd. Hierin zijn de definitieve normbedragen per opleidingscategorie vermeld. De bedragen zijn, net als vorig jaar, door de populariteit van de regeling omlaag bijgesteld ten opzichte van de normbedragen die in augustus zijn genoemd.

Stagefonds hoe zat het ook al weer?

Om het tekort aan stageplaatsen op de arbeidsmarkt van de zorg te beperken, is in 2008 de subsidieregeling Stageplaatsen Zorg, nu subsidie Stagefonds, gestart. Deze regeling is bedoeld om de doorstoom van zorgpersoneel te bevorderen. De doelstelling is dat meer zorginstellingen stageplaatsen aanbieden en de begeleiding van de stagiaires verbeterd wordt. De regeling geldt alleen voor instellingen die zorg leveren en stages realiseren voor zorgopleidingen. De specifieke opleidingen en voorwaarden worden in de wettekst verder toegelicht.

Uitgangspunt van de regeling is om de betrokken partijen met zo min mogelijk administratieve lasten op te zadelen. Daarnaast krijgt iedereen waar hij recht op heeft. Bied je veel plaatsen aan, dan ontvang je meer subsidie dan wanneer je weinig stageplaatsen aan bied.

Controle vaststelling subsidie Stagefonds formulier loont!

Jaarlijks, rond medio augustus, stuurt het ministerie van VWS de instellingen die recht hebben op Stagefonds subsidie een aanvraagformulier. Na controle kun je het formulier ondertekenen en terugsturen aan het ministerie van VWS. Doe dit wel voor uiterlijk 1 oktober! Het ministerie zal jou dan uiterlijk 31 december van het betreffende jaar informeren via een subsidievaststelling welk bedrag je aan subsidie ontvan

Normbedragen Stagefonds

Hieronder zetten wij de subsidievaststelling stagefonds per normbedrag per opleidingscategorie op een rij gezet!

Categorie Landelijk gerealiseerde plaatsen in fte Normbedrag
augustus 2019
Normbedrag
november 2019
Normbedrag
november 2018
A 10.256,44 € 1.300 € 1.300,- € 1.200,-
B 5.003,43 € 1.700,- € 1.104,71 € 1.348,15
C 11.151,95 € 3.300 € 2.448,09 € 2.454,14
D 17.852,20 € 4.400,- € 2.252,81 € 2.602,28
E 1.390,61 € 3.100,- € 2.252,81 € 2.602,28
F 5.641,06 € 3.800,- € 2.872,43 € 2.892,63
G 2.347,41 € 4.400 € 2.677,14 € 3.040,78

Controle Stagefonds loont!

Ervaring leert dat de aanvraagformulieren van het ministerie van VWS jaarlijks nog fouten bevatten. Om een optimaal resultaat te behalen, zijn kennis van de regeling, ervaring met de administratieve verplichtingen en vooral een tijdige start maken met de voorbereidingen van groot belang. Door onze jarenlange ervaring, goede connecties met het ministerie van VWS en opleidingsinstellingen ben je verzekerd dat jouw aanvraag en controle bij OAZ in goede handen is. We controleren de vaststellingen en informeert haar klanten daarna over de ontvangen subsidiegelden. Naar verwachting worden de subsidiebedragen kort na ontvangst van de subsidievaststelling overgemaakt.

Uit cijfers van dit jaar blijkt het meer dan de moeite waard om de aanvragen voor het Stagefonds te controleren. Voor ruim 60% van de door OAZ gecontroleerde organisaties is een hogere aanvraag ingediend!

Meer informatie?

Ben je benieuwd wat deze normbedrag voor jouw organisatie betekent of wil je meer informatie over onze werkzaamheden rondom de subsidie Stagefonds Zorg? Neem dan contact op met Carina Holmes. Zij helpt jou graag verder. Je kunt contact opnemen door te mailen naar info@oaz.nl of een van onze andere HR Specialisten of bel 088 5600 700.