Team Sociale Zekerheid blikt terug op 2020

De HR-specialisten van ons team Sociale Zekerheid zijn 2021 weer in vogelvlucht begonnen. De kracht van dit team zit niet alleen in het verzamelen, controleren en indienen van benodigde stukken, maar juist in het ontzorgen van onze klanten in het traject van langdurige arbeidsongeschiktheid. Vorig jaar hebben ze mooie ervaringen opgedaan. We delen de meest opvallende casussen van 2020!

Erkend professioneel rechtshulpverlener

Sinds januari 2020 hebben we de status van professioneel rechtshulpverlener. Deze speciale toestemming vanuit het UWV houdt in dat wij gemachtigd zijn om kennis te nemen van medische gegevens binnen de WGA-dossiers die wij namens de werkgever controleren. Zo kunnen wij onder andere de gegevens beter inhoudelijk beoordelen (bijvoorbeeld op gemaakte fouten in het beoordelingsproces) en onze klanten gerichter en beter van advies voorzien.

In 2020 heeft de status van professioneel rechtshulpverlener vaker tot succes geleid, in sommige gevallen ook met terugwerkende kracht. Dit kan voor de werkgever een behoorlijke lastenverlaging betekenen.

Voor onze klanten hebben we ruim driehonderd succesvolle herbeoordelingen en/of bezwaren ingediend. In veel gevallen bleek dat langdurig zieke (ex-) medewerkers recht hadden op een IVA-uitkering of een verlaging van het arbeidsongeschiktheidpercentage kon worden gerealiseerd. De lasten van de werkgever aan de WGA-uitkering worden hierdoor verlaagd of verdwijnen volledig. Hieronder twee opvallende casussen.

Onterechte afwijzing IVA-uitkering

In deze casus stelde de verzekeringsarts dat er sprake was van duurzame beperkingen binnen het WGA-dossier. Dit houdt in dat verbetering van de situatie van de medewerker nauwelijks te verwachten valt, of zelfs volledig uitgesloten is. Desondanks werd deze ex-medewerker geen IVA-uitkering toegekend. Namens de werkgever hebben wij bezwaar aangetekend en zijn we in het gelijk gesteld. Dit heeft de werkgever een besparing opgeleverd van ruim 40.000 euro, dat anders onterecht aan de werkgever zou zijn belast.

Aanvraag no-risk met terugwerkende kracht

Bij de tweede casus hebben we met terugwerkende kracht de no-riskpolis aangevraagd. Bij de beoordeling van het WGA-dossier werd door een van onze specialisten ontdekt dat de werkgever, die aanspraak kon maken op de no-riskpolis, hier nog geen gebruik van maakte. Door deze actie kon de werkgever het eerder betaalde ziekengeld van ruim 34.000 euro terugvragen bij het UWV.

1 op de 3 Whk-beschikkingen bevat fouten

De Whk-beschikking valt ieder jaar in december bij werkgevers op de mat en geeft weer wat de Whk-premie van de werkgever wordt voor het komende jaar. De controle van de gedifferentieerde premie Whk van onze klanten komt dus ook ieder jaar aan bod. In 2020 hebben we ruim 140 Whk-beschikkingen gecontroleerd. Bij 1 op de 3 beschikkingen vonden we fouten in de vaststelling van de Whk-premie. We delen de meest opvallende casus.

Regres van invloed bij vaststelling Whk-premie

Onze HR-specialist constateerde tijdens de controle dat er sprake was van regres bij een toegerekende WIA-uitkering. Hiervoor is een verzoek tot WGA-compensatie ingediend bij de Belastingdienst. Er bleek een derde partij aansprakelijk voor de arbeidsongeschiktheid, wat voor de (ex-)medewerker leidde tot de WIA-uitkering. In dit geval is de derde partij aansprakelijk voor het loon dat de werkgever moet doorbetalen tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid tot maximaal 104 weken. De uitkering was eerder, ook middels de jaarlijkse Whk-premie, toegerekend aan de werkgever. Het aanvaarde compensatieverzoek leidde voor de klant tot een verlaging van het premiepercentage over een periode van tien jaar.

Compensatie Transitievergoeding en bezwaarprocedures

Vanaf 1 april 2020 is het voor werkgevers ook mogelijk een aanvraag tot compensatie in te dienen voor betaalde transitievergoedingen. Voor dossiers met terugwerkende kracht was 1 oktober hiervoor de deadline. We hebben onze klanten geholpen met het in beeld brengen van alle dossiers, het verzorgen van de aanvragen en bijbehorende administratieve verantwoording.

Tussen april en oktober zijn door onze specialisten er ruim 470 aanvragen Compensatie Transitievergoeding ingediend. Voor een juiste aanvraag is ook een goede onderbouwing van belang, anders kan de aanvraag (gedeeltelijk) worden afgewezen. Ook wij ontvingen een aantal afwijzingen. Naar onze ervaringen waren deze afwijzingen in veel gevallen onterecht. Hier starten wij een bezwaar- of beroepsprocedure op. In een aantal gevallen heeft dit al geleid tot een herbeoordeling van het UWV en alsnog een terechte compensatie voor de werkgever. Een mooi resultaat dus!

Investeren in capaciteit en kennis

Naast deze ervaringen en casussen investeren we ook intern in kwaliteit. Het team Sociale Zekerheid heeft zich het afgelopen jaar uitgebreid met twee nieuwe specialisten. Met veel aandacht voor kennisuitbreiding en ontwikkeling kunnen wij onze klanten nog beter ondersteunen in het volledige traject van langdurig verzuim. We brengen in beeld waar de risico’s liggen en op welke wijze schadelasten kunnen worden verminderd. Zo streven wij ernaar om onze klanten volledig te ontzorgen, zodat zij zich kunnen richten op dat waar ze goed in zijn!

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht of ben je op zoek naar iemand die met je meedenkt over het beheersen van langdurig arbeidsongeschiktheid binnen je organisatie? Neem dan contact op met Alinda Mastenbroek via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.