Team Sociale Zekerheid blikt terug op 2019

Het afgelopen jaar hebben wij gezien dat het UWV veel van hun beslissingen op basis van een administratieve handeling afgeven. Dit betekent dat ze in de praktijk een medewerker niet oproepen voor een Sociaal Medisch Onderzoek. Een bezwaar is in de meeste gevallen dan ook zinvol. Een herbeoordeling op initiatief van het UWV gebeurt zelden. Na bestudering van een dossier doen wij dit vaak wel. Zo ook in een recent geval:

Een werknemer was gedurende een langere periode ziek en werd volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt geacht. Door het inzetten van een herbeoordeling werd de werknemer opnieuw gezien door het UWV. De situatie van de werknemer bleef ongewijzigd. We hebben een gemotiveerd bezwaar ingediend bij het UWV. Deze keer gaf de verzekeringsarts van het UWV ons gelijk. De werknemer zal met terugwerkende kracht een IVA-uitkering ontvangen.

Een mooi resultaat voor beide partijen!

Professioneel rechtshulpverlener

Sinds kort mogen wij ons ook professioneel rechtshulpverlener noemen. Dit houdt in dat OAZ een bijzondere toestemming van het UWV heeft gekregen en daardoor in een bezwaar- of beroeps- procedure ook kennis mag nemen van medische stukken.

Een waardevolle aanvulling voor onze WGA Management dienstverlening. Hierdoor kunnen wij namelijk dit jaar onze klanten gerichter adviseren en het werk van het UWV nog beter op juistheid controleren.

Wil je meer informatie over wat WGA management voor je organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten Sociale Zekerheid. Bel 088-5600700 of mail naar info@oaz.nl