‘Tel mee met Taal’ nieuwe aanvraagronde

De subsidieregeling Tel mee met Taal is een regeling die het financieel aantrekkelijker maakt om te investeren in de taalvaardigheid van uw medewerkers. Er zijn in Nederland 1,3 miljoen laaggeletterden tussen 16 en 65 jaar. Zij hebben onder andere moeite met het begrijpen van veiligheidsinstructie op het werk of het lezen van patiëntendossiers. Als werkgever heeft u de mogelijkheid te investeren in de taalvaardigheid van uw werknemers. Hierdoor wordt niet alleen de veiligheid binnen uw organisatie verbeterd, maar leren werknemers ook effectiever te communiceren en efficiënter te werken.

Tot 30 juni jl. hebben organisaties de tijd gehad om een aanvraag in te dienen voor Tel mee met Taal. Uit de vorige ronde is gebleken dat de belangstelling voor deze subsidieregeling groot was. Om deze reden heeft de overheid besloten een extra aanvraagronde voor taaltrajecten te openen. Hiervoor is 5 miljoen euro extra vrijgemaakt.

In de tabel hieronder is af te lezen welke bedragen beschikbaar zijn voor werkgevers en lokale samenwerkingsverbanden. Een samenwerkingsverband in dit geval is een groep van acht partijen die samen een taalakkoord hebben afgesloten. Bij een taalakkoord zijn tenminste één gemeente, één bibliotheek en één onderwijsinstelling betrokken.

Categorie Maximaal bedrag per cursist van een taaltraject Maximaal bedrag per subsidieaanvraag Zelf in te leggen Totaal beschikbaar
Taaltrajecten werknemers (werkgevers) € 600 € 200.000 33% € 2.500.000
Activiteiten lokale samenwerkingsverbanden n.v.t. € 200.000 33% € 2.500.000

Voor wie is Tel mee met Taal?

De subsidie kan aangevraagd worden door werkgevers voor het verbeteren van de taalvaardigheid van zijn/haar werknemers. Ook lokaal samenwerkende partijen kunnen subsidie aanvragen. Zij zetten zich onder andere in op het verbeteren van de taalvaardigheid van laagtaalvaardige ouders.

Van 1 augustus tot en met 15 oktober 2018 heeft uw organisatie de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor Tel mee met Taal. Als u hier eerder subsidie voor heeft ontvangen, kunt u opnieuw een aanvraag voor de nieuwe ronde indienen. Let wel dat de aanvragen middels een ‘op is op’ basis worden uitgekeerd. Kort gezegd: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over wat Tel mee met Taal voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met uw accountmanager. U kunt ook contact opnemen met Luc van der Linden door te bellen naar 088-5600700. Wij helpen u graag verder.