Terugblik controle gedifferentieerde premie Whk 2020

Ieder jaar ontvang je als werkgever een brief van de Belastingdienst met de vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). OAZ voert jaarlijks controle uit op de Whk-beschikkingen van onze klanten. Voor de gedifferentieerde premie Whk 2020 hebben wij circa 100 controles uitgevoerd.

Bij 1 op de 3 controles hebben we met succes bezwaar gemaakt tegen de Whk-vaststelling. Hiermee hebben we een substantiële besparing voor de betreffende werkgevers kunnen realiseren. Het loont dan ook om de jaarlijkse beschikking Whk te controleren.

Wat is de gedifferentieerde premie Whk?

Ben je niet volledig eigenrisicodrager voor de Ziektewet en/of WGA, dan ontvang je jaarlijks de beschikking gedifferentieerde premie Whk. Deze premie wordt bepaald op basis van parameters die jaarlijks door de Belastingdienst worden vastgesteld:

  1. De totale loonsom van een organisatie;
  2. Aantal toegerekende WGA- en Ziektewet (ZW) uitkeringen;
  3. De sectorpremie.

De vaststelling van de gedifferentieerde premie Whk start met het bepalen of een organisatie een kleine, middelgrote of grote werkgever is. Dit wordt vastgesteld op basis van de totale loonsom van het laatst afgesloten jaar van de organisatie. De indeling voor de controle premie Whk 2020 wordt dan ook bepaald door het premieloon van 2018. Op basis van de grootte van de organisatie wordt een sectorpremie, individuele werkgeverspremie, of een combinatie hiervan berekend.

Als kleine werkgever betaal je de sectorpremie die jaarlijks wordt vastgesteld door de Belastingdienst. Het is mogelijk om de sectorpremie te laten controleren, maar fouten in de vaststelling komen nauwelijks voor. Voor middelgrote werkgevers wordt de premie berekend op basis van deels sectorpremie en deels uitbetaalde uitkeringen. De premie voor grote werkgevers is gebaseerd op het aantal WGA- en ZW-uitkeringen dat aan een werkgever wordt toegerekend. We raden aan om de individuele werkgeverspremie altijd jaarlijks te controleren.

Onze bevindingen over de controle Whk 2020

OAZ controleert de individueel toegerekende uitkeringen inhoudelijk, en op de hoogte van de doorbelaste uitkering. Constateren we fouten, dan dienen we op inhoudelijke gronden bezwaar in.

Bij de controle van de gedifferentieerde premie Whk 2020 is ons opgevallen dat twee bezwaargronden het meest voorkomen: de hoogte van de doorbelaste uitkering, en onterecht doorbelaste uitkeringen. Hieronder lichten we een voorbeeldsituatie toe.


Situatieschets

Een medewerker is voor 80% tot 100% arbeidsongeschikt en ontvangt per 1 mei 2014 een loonaanvullende uitkering. De doorbelasting van deze medewerker aan de werkgever, via de gedifferentieerde premie Whk is maximaal 70%. Na herbeoordeling wijzigt de uitkering naar 35-45% arbeidsongeschiktheid. De doorbelasting van de uitkering aan de werkgever is in dit geval maximaal 28% van het wettelijk minimumloon (WML). In deze situatie komt het voor dat de uitkering te lang wordt doorbelast aan de werkgever voor een te hoog bedrag.


Impact COVID-19 op de Whk-premie

COVID-19 zal gevolgen hebben voor de vaststelling van de gedifferentieerde premie. Omdat de premie Whk 2020 gebaseerd is op 2018, zal het effect hiervan pas worden gemerkt in de vastgestelde premie van 2022, of zelfs later. Wat die gevolgen zijn is nu nog moeilijk te voorspellen, maar we houden je natuurlijk op de hoogte. De beschikkingen van de Whk-premie 2021 zullen naar verwachting begin december op de mat vallen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Whk of heb je hulp nodig bij de controle van je Whk-premies? Neem dan contact op met Mirella de Jong via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.