Tijdelijke verhoging LIV en bedragen voor 2023

De inflatie raakt iedereen. De verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 is voor veel medewerkers daarom een welkome ontwikkeling. Voor werkgevers betekent dit in sommige gevallen echter extra kosten. Tevens gaat de tijdelijke verhoging van lage-inkomensvoordeel (LIV) voor 2023 niet door, dit is ook een extra kostenpost voor werkgevers. Wel wordt het LIV voor 2022 met terugwerkende kracht verhoogd ter compensatie van de bijzondere verhoging van het minimumloon.

Verhoging LIV 2023 teruggedraaid

Voor medewerkers die minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon (WML) verdienen en tenminste 1.248 verloonde uren hebben per kalenderjaar, is het LIV beschikbaar. Je kan nog tot en met 2024 gebruik maken van LIV.

Tijdens Prinsjesdag 2022 werd al aangekondigd dat in 2023 het WML verhoogd zal worden. Om werkgevers hiervoor te compenseren zou ook de tegemoetkoming via het LIV verhoogd middels een regeling van het ministerie van SZW en het ministerie van APP. Begin dit jaar leek het er nog op dat LIV voor 2023 tijdelijk verhoogd zou worden. Deze beslissing is echter teruggedraaid. De tegemoetkoming van het LIV in 2023 zal € 0,49 per uur en maximaal € 960,- per werknemer per jaar bedragen.

Tijdelijke verhoging LIV 2022

Wel wordt het LIV voor 2022 met terugwerkende kracht verhoogd. Hiermee worden werkgevers gecompenseerd voor de bijzondere verhoging van het minimumloon per 1 januari 2023. In 2021 bedroeg de tegemoetkoming nog € 0,49 per verloond uur met een maximum van € 960,- per medewerker per jaar. Over 2022 keert het UWV € 0,78 per verloond uur tot maximaal € 1.520,- per jaar uit voor medewerkers met een uurloon tussen € 10,73 en € 13,43.

Grenzen Jeugd-LIV halverwege 2023 bekend

Op de bekendmaking van de uurloongrenzen voor het Jeugd-LIV moeten we nog even wachten. Deze grenzen worden afgeleid van het minimumloon over het gehele kalenderjaar 2023 en gepubliceerd nadat het WML per 1 juli 2023 bekend is.

Correcte en volledige loonaangiften

UWV berekent het (Jeugd-)LIV die jouw organisatie ontvangt op basis van de aangiften loonheffingen. Het is daarom belangrijk dat deze volledig en correct worden ingevuld. OAZ heeft veel ervaring met het controleren van loonaangiften en helpt haar opdrachtgevers om nauwkeurig van de beschikbare voordelen gebruik te maken.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met jouw contactpersoon binnen OAZ of onze Specialist Anita Portegies. Mail naar info@oaz.nl of bel met 088 5600 700.