Tips! Deelnemersverklaringen voor het SectorplanPlus

De afgelopen tijd zijn wij druk bezig geweest met de administratie van het SectorplanPlus. Er zijn inmiddels al drie tijdvakken aangevraagd.
Een belangrijk document dat nodig is voor deze regeling, is de deelnemersverklaring. Wat is deze deelnemersverklaring en waarom is deze nodig als onderbouwing? Wij leggen jou dat graag uit middels dit artikel!

Wat is een deelnemersverklaring?

Voor de regeling SectorplanPlus is voor iedere medewerker die een subsidiabele opleiding of training volgt een getekende deelnemersverklaring nodig. In dit formulier wordt uitgelegd dat werkgevers aan bepaalde administratieve voorwaarden moeten voldoen om de subsidie te ontvangen. Daarnaast wordt toegelicht welke gegevens en documenten daarvoor worden overlegd.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden medewerkers door middel van de deelnemersverklaring op de hoogte gesteld dat hun gegevens worden gebruikt voor het verkrijgen van de subsidie vanuit het SectorplanPlus. Via ondertekening van het document bevestigt een medewerker zijn deelname aan een opleiding, welke subsidiabel is in het kader van de subsidieregeling.

Administratieve uitdaging

Of er subsidie wordt uitgekeerd voor een deelnemer, is onder meer afhankelijk van de aanwezigheid van een getekende deelnemersverklaring. Geen verklaring voor die medewerker, betekent geen subsidie. De ervaring van OAZ is dat het getekend krijgen van al deze verklaringen een flinke uitdaging kan vormen. Hoe zorg je ervoor dat iedereen de verklaring nog tekent en wat doe je met medewerkers die inmiddels al gestopt of uit dienst zijn?

Tip #1

De deelnemersverklaringen laten tekenen op vaste contactmomenten, bijvoorbeeld bij het ondertekenen van een leer-arbeidsovereenkomst of tijdens de eerste lesdag van een training. Dit is een tip die wij vaak aan organisaties meegeven. Daarnaast hebben wij een geautomatiseerde mailing ontwikkeld waarin alle medewerkers die in aanmerking komen voor de subsidie, vanuit het SectorplanPlus verzocht worden de verklaring in te vullen en getekend te retourneren.

Tip #2

Het kan ook voorkomen dat medewerkers eerder stoppen met hun opleiding of kort na het volgen van een training uit dienst gaan. Wij raden aan om de deelnemersverklaring tijdig in te zetten. Dit voorkomt dat jouw organisatie mogelijk subsidie misloopt.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het SectorplanPlus of de deelnemersverklaringen? Neem dan contact op met Lotte van der Giessen via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.