Experimenten Participatiewet

Op 1 april treden het “Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet” en de “Tijdelijke regeling experimenten Participatiewet” in werking. Gemeenten kunnen een verzoek indienen om aangewezen te worden om te mogen experimenteren. Groningen, Tilburg, Utrecht en Wageningen zijn initiatiefgemeenten en mogen vanaf 1 april een verzoek indienen. Andere gemeenten kunnen vanaf 1 mei een verzoek indienen. Er mogen maximaal 25 gemeenten deelnemen of als 4% van de bijstandspopulatie is bereikt.

Toekenning experiment Participatiewet

Indien een experiment wordt toegekend mag er binnen een periode van drie jaar, gedurende twee jaar worden afgeweken van de Participatiewet. In het tijdelijke besluit wordt aan gemeenten de mogelijkheid gegeven te experimenteren met de Participatiewet. Hierdoor ontstaat ruimte om te experimenteren met arbeids- en re-integratieverplichtingen. Daarnaast kunnen gemeenten experimenteren met financiële prikkels, waarbij inkomen uit arbeid gedeeltelijk wordt vrijgelaten.

Met de aantrekkende behoefte aan personeel (mede door de vergrijzing van het zittend personeel) en de eigen verplichtingen uit de Participatiewet en mogelijk vanuit de WMO,  is het voor werkgevers in de zorg een overweging om met gemeenten in overleg te gaan over deze doelgroep.

Meer weten?
OAZ houdt de laatste ontwikkelingen nauwlettend in de gaten  en informeert je uiteraard op het moment dat de experimenten verder zijn uitgewerkt. Natuurlijk kunnen wij je ook nu al adviseren over subsidies rondom instroom van medewerkers. Neem gerust contact met Mohamed Najim via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.