Uitspraak Hoge Raad inzake WVA onderwijs

Heeft u uw medewerkers in het verleden de mogelijkheid geboden om een deelcertificaat te behalen? Waarschijnlijk heeft u daarvoor niet de WVA onderwijs toegepast. De Hoge Raad heeft op 15 januari 2016 een uitspraak gedaan betreffende de afdrachtvermindering onderwijs (WVA). Volgens de Hoge Raad kan er ook aanspraak op de WVA worden gemaakt als niet de volledige opleiding is gevolgd. Deelcertificaten voldoen hierbij veelal ook aan de eisen voor terecht toegepaste subsidiegelden.

Deze uitspraak van de Hoge Raad wijkt af van de voorwaarden die de Belastingdienst hanteerde bij haar controles. Volgens de Belastingdienst hadden alleen werkgevers recht op subsidie wanneer werknemers een opleiding onder werktijd afrondde met een volledig einddiploma. Hierop volgend heeft de Belastingdienst in 2013 en 2014 diverse naheffingen en boetes opgelegd omdat werkgevers niet aan de eisen voor de WVA voldeden. Met deze uitspraak zal er een verandering plaatsvinden in de beoordeling voor het toepassen van de afdrachtvermindering onderwijs.

Administratie

De Hoge Raad deed daarnaast ook uitspraak over de vereiste administratie. De Belastingdienst moet bij de beoordeling van de WVA met voldoende zekerheid kunnen vaststellen of in het desbetreffende tijdvak alle partijen zich hadden verbonden aan de inhoud van de overeenkomst, aldus de Hoge Raad. Indien er geen schriftelijke overeenkomst aanwezig is mag de WVA niet worden toegepast.
In het geval dat de WVA wel toegepast kan worden, mag dit tot het moment waarop het afsluitende examen is afgelegd.

OAZ subsidieadvies beoordeelt graag uw opleidingsactiviteiten en administratie over de jaren 2011 tot en met 2013. Wij controleren of ook voor uw organisatie nog aanvullende gelden teruggevraagd kunnen worden en dragen dan zorg voor de administratie. Zo weet u zeker dat u geen subsidie misloopt.

Mocht u vragen hebben of wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw accountmanager of met Joey Burggraeve via 0118 – 421 700.