Uitstel indieningstermijn verantwoording KiPZ 2019!

Op 16 april heeft het ministerie van VWS bevestigd dat er drie maanden uitstel wordt verleend voor het indienen van de einddeclaratie, onderdeel van de verantwoording voor de KiPZ van 2019. Ook is er besloten dat het rapport van feitelijke bevindingen, dat nog gehandhaafd werd in het meest recente accountantsprotocol, alsnog komt te vervallen.

Opgesomd heeft het ministerie het volgende besloten:

  • Het rapport van feitelijke bevindingen is niet meer verplicht voor de verantwoording KiPZ 2019 > € 125.000 (op basis van het gepubliceerde besluit in de Staatscourant van 7 april jl.).
  • Het rapport van feitelijke bevindingen is niet meer verplicht voor de verantwoording KiPZ 2020 (op basis van het vernieuwde accountantsprotocol).
  • Er wordt uitstel van drie maanden verleend voor het indienen van de verantwoording KiPZ 2019. Verdere verruiming kan in de toekomst tot de mogelijkheden behoren.

Wat betekent het voor jou?

Je hebt nu meer tijd om de administratie compleet te maken en je rapportage te schrijven. Let wel op dat hoe langer activiteiten afgerond zijn, hoe lastiger het vaak is om administratie nog te verzamelen of eventueel te corrigeren. Verder is het onderzoek voor het rapport van feitelijke bevindingen dus niet meer nodig.

Hoe zit het met de KiPZ-aanvraag 2020?

Vanwege de huidige situatie rondom corona is er een grote kans dat het eerder ingediende opleidingsjaarplan 2020 niet uitgevoerd kan worden. Het ministerie heeft laten weten dat de middelen die eerder gereserveerd waren, nu besteed kunnen worden aan opleidingsactiviteiten voor zorgprofessionals die worden ingezet in de zorg voor coronapatiënten. Daarnaast geeft de regeling ruimte aan instellingen om na de toekenningsverlening af te wijken van het oorspronkelijke jaarplan. Het is hierbij belangrijk om die wijzigingen goed te beschrijven in de verantwoording van 2020.

Meer informatie over de indieningstermijn of correcties Kipz 2019?   

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen, of wil je ondersteuning bij de regeling kwaliteitsimpuls ziekenhuiszorg? Neem dan contact op met Thomas Pillen. Stuur een mail naar info@oaz.nl of bel 088-5600787.