Een up-to-date administratie voor LKV

Het instroomtraject van nieuwe medewerkers is een ingewikkeld proces. Het vinden van de juiste medewerkers, het inwerktraject en de bijbehorende administratieve handelingen kunnen een flinke uitdaging zijn. Graag lichten we enkele punten uit dit traject aan je toe.

Kom ik in aanmerking voor LKV?

Bij de indiensttreding van nieuwe medewerkers is het van belang om te controleren of je in aanmerking komt voor loonkostenvoordeel (LKV). Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers om hen te stimuleren medewerkers in dienst te nemen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren, bijvoorbeeld door een ziekteverleden of een uitkeringsachtergrond. Of jij als werkgever in aanmerking komt voor het LKV, kan je vaststellen door het werk- en uitkeringsverleden van de medewerker te achterhalen. Dit kan middels een vragenlijst of door een controle van het doelgroepregister van het UWV. Als de medewerker binnen de doelgroep valt, kan je met een machtiging van de medewerker een doelgroepverklaring aanvragen. Zorg ervoor dat je de doelgroepverklaring binnen drie maanden na indiensttreding aanvraagt!

Een up-to-date administratie voor LKV is vereist

Zorg dat alle personeelsgegevens kloppend zijn voor je het LKV aanvraagt. Door de administratieve handelingen zo accuraat mogelijk te doen, hou je zicht op alle financiële voordelen. De hoogte van het LKV is aanzienlijk, dus het is raadzaam hier alert op te zijn.

Een handige tool

OAZ heeft een handige tool ontwikkeld om te bepalen of een medewerker in aanmerking komt voor het LKV. Zo komen we snel en eenvoudig tot de kern en achterhalen we of jij, als werkgever, recht hebt op loonkostenvoordeel voor deze medewerker. De medewerker ontvangt bij indiensttreding via OAZ een vragenlijst, middels deze lijst is de doelgroepverklaring vlug aangevraagd. OAZ verzorgt de administratieve afhandeling, zodat jij als werkgever optimaal gebruik maakt van het beschikbare voordeel.

Van aanvraag tot eindverantwoording

Heb je hulp nodig bij het verzamelen van de juiste administratieve gegevens van je personeel? Of denk je voordeel mis te lopen door ontbrekende personeelsgegevens? Neem dan contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088-5600700. Na een inventarisatie kun je rekenen op onze volledige ondersteuning. Van aanvraag tot eindverantwoording!