Update Subsidieregeling Praktijkleren

Eens in de vijf jaar wordt de regeling Praktijkleren geëvalueerd. Vooruitlopend op het definitieve besluit heeft Minister van Engelshoven op vrijdag 13 juli jl. laten weten dat ze voornemens is de regeling voort te zetten in 2019. Op Prinsjesdag zal zij definitief meer bekend maken over welke vorm zij dat zal doen. Dit en meer nieuws kun je teruglezen in onze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief.

 

Op 18 september 2018 zal er dus meer duidelijk moeten worden. Wanneer er meer bekend is over de regeling Praktijkleren hoor je dat natuurlijk direct van ons. Wilt je de brief van de minister aan de Tweede Kamer nog eens teruglezen? Kijk dan op deze link. Je vind hier ook evaluatie over de subsidieregeling Praktijkleren uitgevoerd door Regioplan waar OAZ aan heeft mogen deelnemen.

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht of een ander vraagstuk op HR gebied? Neem dan contact op met Thomas Pillen of een van onze andere HR specialisten via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.