Van sectoraal O&O-fonds naar nationaal scholingsfonds

Minister Asscher van SZW pleit voor een ander stelsel voor om-, bij- en nascholing van werkenden. Hiervoor laat hij de mogelijkheden onderzoeken van een scholingspremie en de instelling van een nationaal scholingsfonds. De huidige opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) komen hierdoor onder druk te staan.

Meer bereiken door een nationaal fonds

Op dit moment worden de O&O-fondsen per sector bestuurd en gefinancierd door de werkgevers en vakbonden. Deze fondsen hebben vaak aanzienlijk wat geld in kas. Ruim 85% van deze scholingsfondsen betaalt alleen scholing voor de eigen sector. Minister Asscher ziet graag dat deze opleidingsfondsen losgekoppeld worden van de sectoren met een nationaal scholingsfonds als gevolg. Hiermee kunnen de fondsen gezamenlijk meer ouderen, laag- en middelbaar opgeleiden bereiken.

Extra maatregelingen

In het onderzoek zal onder meer gekeken worden of de O&O-fondsen onder de Algemene wet bestuursrecht kunnen worden gebracht. Hierdoor kunnen de gelden worden samengevoegd. Met dit collectief budget ontstaan er mogelijkheden om gericht stimuleringsmaatregelingen in te zetten, bijvoorbeeld een algemene scholingspremie of andere subsidiemaatregelen. Zoals altijd houden wij u graag op de hoogte wanneer er ontwikkelingen plaatsvinden. Heeft u nog vragen na het lezen van dit artikel? Wij helpen u graag. Neem contact op met uw accountmanager of Tom de Regt via 0118 – 421700.