Vaststelling beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen

Binnenkort ontvangen organisaties die over 2016 de beschikbaarheidbijdrage voor (medische) vervolgopleidingen en ziekenhuisopleidingen hebben ontvangen, bericht van de NZa over de procedure met betrekking tot de vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage.

De aanvraag tot vaststelling over 2016 moet vóór 1 juni ingediend zijn. Wanneer je een verleningsbeschikking voor de (medische) vervolgopleidingen heeft ontvangen met een bedrag van meer dan 125.000 euro, dien je een assurance-rapport van een accountant bij jouw aanvraag tot vaststelling toe te voegen.

Start proces beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2018

Wil je voor 2018 beschikbaarheidbijdrage aanvragen voor opleidingsplaatsen die binnen de regeling vallen, dan dient je vóór 1 oktober 2017 een aanvraag in te dienen. Om een aanvraag in te kunnen dienen moet jouw organisatie erkend zijn als opleider en al opgenomen zijn in het toewijzingsproces. In de praktijk betekent dit dat de procedure doorgaans nu al start.

Meer informatie?

Het aanvraag- en verantwoordingsproces zijn vaak lastige en tijdrovende trajecten. OAZ kan je hierin ondersteunen. Mocht je vragen hebben of ondersteuning wensen, neem dan gerust contact met ons op!

Voor meer informatie over de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen kunt u contact opnemen met Thomas Pillen via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.