Wat houdt de vereenvoudigde WIA-claimbeoordeling 60-plussers in voor jouw organisatie?

Al enige tijd werkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een pakket maatregelen om de achterstanden bij de afhandeling van de WGA-dossiers door het UWV aan te pakken. Eén van de eerste maatregelen is op 1 oktober 2022 en gestart en loopt tot 31 december 2023 en betreft een vereenvoudiging van de WIA-claimbeoordeling voor 60-plussers. Medewerkers van 60 jaar en ouder worden bij de WIA-beoordeling niet meer beoordeeld door een verzekeringsarts maar enkel door een arbeidsdeskundige, mits de werkgever en de medewerker hiermee instemmen. Met deze maatregel hoopt het UWV de achterstanden bij sociaal-medische beoordelingen in te lopen.

Toepassing vereenvoudigde
WIA-beoordeling 60-plussers

De vereenvoudigde beoordeling kan worden toegepast bij medewerkers die het einde van de wachttijd bereiken tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2023 én op dat moment 60 jaar of ouder zijn. Zij krijgen in principe een uitkering op basis van volledige arbeidsongeschiktheid (WGA 80-100%), tenzij de medewerker nog deels werkt en minder dan 35% inkomensverlies heeft. In dat geval wordt er geen WIA-uitkering toegekend.

Wanneer blijkt dat de medewerker waarschijnlijk in de toekomst helemaal niet meer kan werken, dan wordt de beoordeling overgedragen aan de verzekeringsarts en gaat het verder op de oude wijze. De verzekeringsarts beoordeelt dan de aanvraag en beslist of de medewerker in aanmerking komt voor een IVA-uitkering. Het risico hierbij is dat de uitkering alsnog wordt toegerekend indien de verzekeringsarts van mening is dat er nog geen sprake is van volledige én duurzame beperkingen.

Geen gemakkelijke beslissing –
de overwegingen

De vereenvoudigde beoordeling wordt alleen toegepast als de werkgever en medewerker daarvoor beiden mee instemmen. Wanneer een vereenvoudigde beoordeling wordt toegepast, zorgt dit voor snellere duidelijkheid over de uitkering. Wanneer de medewerker in aanmerking komt voor een WGA-uitkering, worden deze lasten niet aan de werkgever doorberekend middels de premie Whk.

Hoewel dit op het oog een eenvoudige beslissing lijkt, zijn er verschillende punten die moeten worden meegenomen in de overweging. We zetten graag een en ander voor je op een rij.

1. Goed werkgeverschap

De werkgever en medewerker beslissen ieder voor zich of ze akkoord gaan met de vereenvoudigde beoordeling. Echter, het is raadzaam om de medewerker te informeren over het proces en hier samen in op te trekken. Zo realiseer je transparantie en duidelijkheid over het vervolg voor alle partijen. Een vereenvoudigde aanpak kan ook een financiële en/of mentale impact hebben voor de medewerker.

2. Houd rekening met alle betrokken partijen

Om alle mogelijke gevolgen goed in beeld te hebben, is het van belang om met alle betrokken partijen te overleggen. Ga na bij je (pensioen / WGA-) verzekeraar van jouw organisatie hoe zij omgaan met de vereenvoudigde WIA-beoordelingen. Afhankelijk van de gemaakte afspraken kunnen er namelijk nog andere financiële belangen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de opbouw van een premievrij pensioen, of een bonus vanuit de WGA-hiaatverzekering bij het benutten van minimaal 50% van de restverdiencapaciteit.

3. Nood aan goede controle van de Whk-premie

Om werkgevers door deze maatregel niet te benadelen, worden de toegekende uitkeringen op basis van de maatregel niet aan de Whk-premie toegerekend. In de WIA-beslissing wordt vermeld dat de medewerker behoort tot de doelgroep ‘vereenvoudigde WIA-beoordeling zonder inzet verzekeringsarts bij 60-plus’. Uit ervaring weten we dat er regelmatig fouten voorkomen in de jaarlijkse Whk-vaststelling, een grondige controle is dan ook noodzakelijk.

OAZ is jouw kennispartner
op gebied van WGA

Vanuit de huidige WGA-dienstverlening wil OAZ haar klanten goed en volledig informeren over de maatregel en kan er op verzoek meegedacht worden over een goed besluit. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en een afstemming met de medewerker over het eventueel instemmen met een vereenvoudigde claimbeoordeling, toch kunnen wij meedenken indien dat gewenst is. OAZ houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten om je nauwkeurig te kunnen informeren over deze regeling. Heb je vragen over jouw specifieke situatie? Neem dan gerust contact op met onze WGA-specialisten via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.