Verhoging subsidieplafond Stagefonds schooljaar 2020 – 2021

Voor het schooljaar 2020-2021 heeft het Ministerie van VWS aangekondigd het subsidieplafond van de regeling Stagefonds op te hogen met 13 miljoen euro, tot een bedrag van 125 miljoen euro.

Versterken stage-aanbod in de zorg

Bied je als werkgever in de zorgsector stageplaatsen aan, dan kun je hiervoor subsidie ontvangen. De subsidieregeling Stagefonds draagt bij in de kosten die zorginstellingen maken bij de stagebegeleiding van mbo- en hbo-leerlingen en stagiaires.

Met het oog op de veranderingen in de zorg is het versterken van het stage-aanbod belangrijker dan ooit. Het personeelstekort is nijpend en de studenten ondervinden moeilijkheden met het vinden van een juiste stageplaats. De subsidieregeling motiveert organisaties meer energie te steken in het opleiden van nieuwe medewerkers.

Verhoging subsidieplafond Stagefonds

Onlangs werd al aangekondigd dat de regeling Stagefonds is verlengd. De oorspronkelijke einddatum van 1 augustus 2021 kwam in zicht en dat vroeg om een evaluatie, met positief resultaat. Er zijn enkele beleidsadviezen genoemd, zoals het opnemen van aanvullende opleidingstrajecten binnen Stagefonds. Per 1 augustus is de regeling verlengd met één schooljaar, tot en met 2021-2022. Nu is dus ook bekendgemaakt dat het subsidieplafond wordt verhoogd. Het gaat hier om een incidentele verhoging dat enkel geldt voor het schooljaar 2020-2021.

Met de extra ophoging is onze verwachting dat de normbedragen per volledige stageplaats zullen stijgen ten opzichte van het voorgaande schooljaar. De precieze normbedragen per gerealiseerde stageplaats worden in november bekendgemaakt.

Advies en ondersteuning

Heb je leerlingen in dienst, of is je organisatie geschikt voor het opleiden van medewerkers en wil je weten hoe je de regeling Stagefonds kan toepassen? Ben je op zoek naar advies en ondersteuning? Neem dan gerust contact op met onze specialist Gina de Winter via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.