Verhoogd budget Stagefonds schooljaar 2021-2022

Voor het schooljaar 2021 – 2022 heeft het Ministerie van VWS aangekondigd het beschikbare budget voor de subsidieregeling Stagefonds met € 63,5 miljoen te verhogen. Hiermee komt het totaal beschikbare budget uit op € 179,5 miljoen euro.

Subsidie bij stagebegeleiding in de zorg

Wanneer je als werkgever in de zorgsector stageplaatsen aanbiedt, dan kun je hiervoor subsidie ontvangen. De subsidieregeling Stagefonds draagt bij in de kosten die zorginstellingen maken bij de stagebegeleiding van mbo- en hbo-leerlingen en stagiaires.

Met het oog op de veranderingen in de zorg is het versterken van het stage-aanbod belangrijker dan ooit. Het personeelstekort is nijpend en de studenten ondervinden moeilijkheden met het vinden van een juiste stageplaats. De subsidieregeling motiveert organisaties meer energie te steken in het opleiden van nieuwe medewerkers.

Extra budget voor Innovatieve Stagebegeleiding

Het Ministerie van VWS gaf enige tijd geleden al aan extra budget vrij te willen maken voor innovatieve stagebegeleiding via een aparte regeling. Deze regeling zou het opleiden van extra stagebegeleiders stimuleren, of bijdragen aan het creëren van een Zorg Innovatie Centrum (ZIC). Nu dit extra budget is toegevoegd aan de bestaande regeling Stagefonds, ontvangen zorginstellingen meer geld per stageplaats. Met dit extra geld is het voor zorginstellingen mogelijk om meer leerlingen in huis te halen en ligt hier een mogelijkheid om op innovatieve wijze de opleidingscapaciteit uit te breiden via de reguliere aanvraag Stagefonds Zorg zonder in te moeten zetten op een extra regeling.

Aanvragen op de vertrouwde wijze

De wijze van aanvraag en de portal waarin dit dient te gebeuren, zijn onveranderd. Wel volgt er, bij aanvraag, meer subsidie vanwege deze aanvulling. Je hoeft hier dus geen extra stappen voor te ondernemen. Het betreft een incidentele verhoging, hiermee worden geen garanties afgegeven voor de komende jaren.

Advies en ondersteuning

Heb je leerlingen in dienst, of is je organisatie geschikt voor het opleiden van medewerkers en wil je weten hoe je de regeling Stagefonds kan toepassen? Ben je op zoek naar advies en ondersteuning? Neem dan gerust contact op met onze Specialist Stagefonds via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.