Verlaging WW-premie vanaf 1 augustus

Vanaf 1 augustus 2021 gelden lagere WW-premiepercentages. De lage WW-premie is voor de rest van het jaar vastgesteld op 0,34% en de hoge WW-premie op 5,34%. Een verlaging van 2,36 procentpunt voor beide premiepercentages.

Hoge en lage WW premie

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De WAB heeft als doel het bevorderen van een sterke en goed functionerende arbeidsmarkt. Een van de maatregelen uit deze wet is de invoering van de premiedifferentiatie WW. Heb je medewerkers met een vast contract in dienst of bied je leerwerkplaatsen aan in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)? Dan betaal je als werkgever een fors lagere WW premie.

Waarom is deze premie zo verlaagd?

Het premiepercentage voor de lage WW premie lag voor 2021 op 2,70%, voor de hoge lag het op 7,70%. Dit is vanaf 1 augustus 2021 flink naar beneden geschroefd. Deze premieverlaging komt in plaats van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Met de BIK konden investerende werkgevers korting krijgen op loonheffingen. Het kabinet schrapte de regeling kort geleden, omdat de Europese Commissie niet op tijd goedkeuring kon geven. Om werkgevers tegemoet te komen, zijn de WW-premies nu voor de rest van het jaar verlaagd. Voor werkgevers die eens per 4 weken loonaangifte doen, gelden de nieuwe percentages vanaf 16 augustus 2021.

Let op!

In jouw salarissysteem wordt het percentage geüpdatet door uw softwareleverancier. Zij moeten dit doorvoeren, omdat jijzelf doorgaans daartoe geen mogelijkheden hebt. Let dus op dat het percentage goed wordt aangepast, zodat je zo snel mogelijk kan profiteren van de juiste percentages.

WW-premie management via OAZ

Voor de registratie van de juiste WW premie gelden strikte voorwaarden. Door een kleine fout in het HR- en of salarissysteem wordt al gauw teveel of te weinig premie afgedragen. Het team van HR specialisten van OAZ kan je ondersteunen door de toe te passen WAB rubrieken te controleren en te adviseren je over de toepassing van de juiste WW premie. Ook controleren we de administratieve onderbouwing en geven je, middels een periodieke rapportage, inzicht in de uitkomsten van onze werkzaamheden. Zo maak je optimaal gebruik van de beschikbare voordelen en nemen we je het werk zoveel mogelijk uit handen.

Heb je vragen over dit bericht over de verlaging van de WW-premie of zoek je ondersteuning nodig bij de controle? Neem dan contact op met Rosita Tanasale via info@oaz.nl of bel direct 088 5600 700.