Verlenging Praktijkleren 2022-2023 bijna rond

Komende maand zal de verlenging van de subsidieregeling Praktijkleren officieel bekendgemaakt worden, voor de periode van een jaar. Deze verlenging geldt voor het schooljaar 2022-2023. Minister Dijkgraaf van het Ministerie van OCW heeft de Tweede Kamer een conceptregeling voorgelegd over de eenjarige verlenging. Er is momenteel een evaluatieonderzoek gaande waarbij gekeken wordt naar het effect van de regeling op de hoeveelheid leerwerkplaatsen over de periode 2019 – 2022. De uitkomsten van deze evaluatie zullen de basis vormen voor verlenging en eventueel wijzigingen in regeling Praktijkleren voor de periode 2024 – 2027. 

Voorwaarden verlenging Praktijkleren 

De huidige voorwaarden en tegemoetkomingen voor Praktijkleren 2021-2022 blijven voor het schooljaar 2022-2023 gelden, om werkgevers te blijven stimuleren leerplaatsen aan te bieden. De maximale vergoeding blijft voor het nieuwe jaar 2.700 euro per leerling als tegemoetkoming in de begeleidingskosten.

Vragen of ondersteuning bij Praktijkleren 2022-2023?

Heb je vragen over de verlenging van de subsidieregeling Praktijkleren voor het schooljaar 2022-2023 of ben je op zoek naar ondersteuning bij de aanvraag en eindverantwoording? Neem gerust contact met ons op via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.