Verlenging Stagefonds schooljaar 2021-2022

In de lijn der verwachting is dan eindelijk het verlossende woord gevallen; de subsidieregeling Stageplaatsen Zorg II (Stagefonds) is verlengd!

Evaluatie regeling

Het Stagefonds is in het leven geroepen om meer stageplaatsen bij zorgaanbieders te realiseren en de begeleiding van stagiaires in de zorg te verbeteren. Met het oog op de veranderingen in de zorg is het versterken van het stage-aanbod cruciaal. Om een carrière in de zorg aantrekkelijker en om zo het nijpende personeelstekort tegen te gaan, zijn deze stageplaatsen hard nodig!

De oorspronkelijke regeling Stagefonds kent een vervaldatum van 1 augustus 2021. Met deze einddatum in zicht is de regeling in 2020 geëvalueerd, met positief resultaat. Wel zijn er verschillende beleidsadviezen uit dit evaluatiemoment naar voren gekomen. Het opnemen van aanvullende opleidingstrajecten binnen Stagefonds is hier een voorbeeld van, om zo de regeling nog doelmatiger in te kunnen zetten.

Voorstel verlenging Stagefonds schooljaar 2021-2022

Eind mei presenteerde demissionair minister Van Ark van het ministerie van VWS het verlengingsvoorstel aan bij het demissionair kabinet. De minister is voornemens om het Stagefonds met minstens één schooljaar te verlengen, waarmee de nieuwe einddatum op 1 augustus 2022 komt te liggen.

Ondanks dat het voorstel nu een verlening van een jaar behelst, heeft de minister de intentie uitgesproken om na dit jaar het Stagefonds door te zetten. Zij geeft aan dat de regeling breed gesteund wordt en het budget voor de komende jaren structureel is gereserveerd.

Zicht op de toekomst

De regeling is een jaar verlengd onder dezelfde voorwaarden, met hetzelfde beschikbare budget van 112 miljoen euro. Bij een verdere verlenging van de regeling na dit komende schooljaar, verwachten wij dat het nieuwe kabinet een deel van de beleidsadviezen uit de eerdere evaluatie over zal nemen. Logischerwijs is hier op dit moment nog niks over bekend.

Vragen?

Heb je vragen over de verlenging van de regeling Stagefonds of ben je op zoek naar advies en ondersteuning? Neem gerust contact op met onze specialist Gina Bart via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.