Verlenging Subsidieregeling Praktijkleren

UPDATE 5 DECEMBER

Op 8 november communiceerden wij voorzichtig dat de regeling Praktijkleren wordt verlengd. Wij kunnen nu melden dat dit ook officieel bevestigd is door de minister van OCW in de Staatscourant!
De regeling wordt verlengd tot en met 1 januari 2023, met een aanvulling dat schooljaar 2021-2022 het laatste schooljaar zal zijn waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. Voor de periode van 1 augustus 2022 tot en met 31 december 2022 kan op grond van deze regeling derhalve geen subsidie meer worden aangevraagd. De subsidieplafonds voor de kalenderjaren 2019 tot en met 2022 worden in de Staatscourant bekendgemaakt.

De basis van de verlenging is de motie Asscher en Tielen. Hierin is aangegeven dat leer-werktrajecten een belangrijke bijdrage leveren aan het opleiden van (mbo-)studenten in de beroepspraktijk. Daarbij stimuleert de regeling Praktijkleren werkgevers om leer-werkplekken aan te bieden en studenten een kans te bieden om relevantie praktijkervaring op te doen.

Het officiële bericht met de bekendmaking kun je hier vinden.

Heb je vragen over wat de verlenging voor een invloed heeft op uw organisatie? Download hiernaast onze Whitepaper Opleiden van personeel loont! Neem contact op met Thomas Pillen of een van onze andere HR specialisten via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.

_____________________________________________________________________________________________________________________

UPDATE 8 NOVEMBER

Op 6 november 2018 heeft de Tweede Kamer gestemd over een motie om snel meer duidelijkheid te geven over de regeling Praktijkleren en deze tot 2023 te verlengen. De motie is aangenomen. Dit is voorzichtig goed nieuws voor de verlenging van de regeling Praktijkleren. Met de nadruk op ‘voorzichtig’ omdat er nu nog een formeel besluit moet worden genomen door de minister. Daarnaast moet de wettekst nog worden aangemaakt en goedgekeurd. Toch is het een eerste stap in de goede richting van een langdurige verlenging van de regeling.

Wij houden je hier natuurlijk van op de hoogte!

_____________________________________________________________________________________________________________________

UPDATE 24 SEPTEMBER

Tijdens de Algemene Beschouwingen van 21 september 2018 werd duidelijk dat de bezuiniging voor de regeling Praktijkleren waarschijnlijk wordt teruggedraaid. Wanneer er meer bekend is over dit besluit, laten wij dit gelijk weten!

_____________________________________________________________________________________________________________________

Op 29 augustus 2018 werd vijf miljoen euro extra toegevoegd aan het MBO budget voor jaar 2018. De minister gaf hierbij gehoor aan de roep van het bedrijfsleven om juist meer te investeren in de regeling Praktijkleren. De reden van deze vijf miljoen euro: “Uit de jaarlijkse raming van leerlingen- en studentenaantallen (Referentieraming) 2018 blijkt dat het aantal BBL-studenten (inclusief groen onderwijs) in de jaren 2018 t/m 2020 blijft stijgen t.o.v. de oude referentieraming. Vanaf 2021 daalt het aantal BBL-studenten weer. Op grond hiervan wordt voorzien dat het aantal BBL-aanvragen voor de subsidieregeling Praktijkleren in 2018 zal stijgen.

Om die reden is voor de subsidieregeling Praktijkleren uit latere jaren €5 miljoen naar 2018 geschoven. Dit bedrag wordt met de nieuwe wijzigingsregeling volledig aan het subsidieplafond van het MBO toegevoegd.

Op Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat Praktijkleren nog een jaar wordt verlengd. De regeling blijft alleen niet geheel hetzelfde. Deze wordt op twee manieren aangepast:

  1. Er zal een bezuiniging van circa 19,5 miljoen euro worden doorgevoerd.
  2. Het maximale normbedrag gaat van € 2.700,- naar € 2.500,-.

Alhoewel er bezuinigd wordt op de regeling blijven de administratieve vereisten hetzelfde.

Net voor de zomer vertelde de minister aan de Tweede Kamer: “Ik kies ervoor om de subsidieregeling Praktijkleren voort te zetten in 2019. Gezien de nog lopende besluitvorming over de begroting 2019, waarover u al eerder bent geïnformeerd in de Voorjaarsnota, zal ik op Prinsjesdag de Kamer informeren over de wijze waarop ik exact invulling aan dit voornemen wil geven.”

“Ik kies ervoor om de subsidieregeling praktijkleren voort te zetten in 2019”

Vanwege de toenemende studentenaantallen is er voor 2019 een ramingstekort in de begroting. Dat tekort wordt nu gerepareerd met deze bezuiniging. De minister is echter nog niet verder teruggekomen op de evaluatie van de regeling Praktijkleren en op het onderzoek van de CPB en ECBO. In het voorjaar van 2019 zal de minister meer vertellen over haar plannen met de subsidieregeling Praktijkleren. OAZ zal in ieder geval continu met je mee blijven kijken en denken hoe de uitgaven van opleiden zo goed mogelijk gedekt blijven.

Vragen?

Heb je vragen over wat deze wijzigingen voor jouw organisatie kunnen betekenen en hoe OAZ je kan ontzorgen? Of wil je meer informatie over de regeling Praktijkleren? Neem dan contact op met Thomas Pillen of een van onze andere HR specialisten via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.