Verruiming binnen de LKV Banenafspraak

Als een werkgever een medewerker uit de doelgroep Banenafspraak in dienst neemt, is er recht op het LKV Banenafspraak en scholingsbelemmerden. Dit geldt onder andere voor mensen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, mensen die op een reguliere werkplek werken met een Wsw-indicatie en Wajongers met arbeidsvermogen. Ook geldt het voor de zogenoemde scholingsbelemmerden, die in de afgelopen vijf jaar door bijvoorbeeld ziekte een belemmering hebben ondervonden bij het volgen van onderwijs.

Tegemoetkoming van het LKV Banenafspraak

De tegemoetkoming van deze LKV Banenafspraak is 1,01 euro per uur, met een maximum van  2.000 euro per jaar. Om in aanmerking te komen voor deze regeling, is het noodzakelijk om de aanvraag voor de doelgroepverklaring bij het UWV binnen drie maanden na indiensttreding te doen.

LKV structureel beschikbaar

Om de duurzaamheid van de banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak te vergroten, worden drie wijzigingen beoogd in het LKV banenafspraak. Het LKV Banenafspraak wordt structureel beschikbaar in plaats van maximaal drie jaar na in dienst treden. Daarnaast kunnen werkgevers het LKV Banenafspraak toepassen voor alle medewerkers die ze in dienst hebben, niet alleen voor de medewerkers die onlangs in dienst zijn getreden. Ook is de doelgroepverklaring niet meer noodzakelijk voor de doelgroep banenafspraak. Dit zal de hoeveelheid medewerkers die in aanmerking komen voor deze regeling aanzienlijk verhogen. De maatregelen vergen een wetswijziging en zijn beoogd per 2024.

Vragen?

Heb je vragen over dit bericht of ben je op zoek naar ondersteuning bij het LKV binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met Anita Portegies via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.