Aanvraagperiode tussenjaar SectorplanPlus

Eind augustus 2022 loopt de huidige subsidieregeling SectorplanPlus af. Voor het schooljaar 2022 – 2023 is onlangs een overbruggingsregeling aangekondigd, het ‘Tussenjaar SectorplanPlus’.

Aanvraagronde vervolg SectorplanPlus

De tussenregeling SectorplanPlus zal in voorwaarden lijken op het vierde tijdvak dat bijna afloopt. Er zijn wel kleine aanpassingen, dit zal onder andere in de verantwoording zitten. Dit wordt op een later moment bekendgemaakt. Het budget voor het komende schooljaar is 100 miljoen euro en zal ingezet worden voor subsidiabele opleidingstrajecten van 1 september 2022 tot en met 30 augustus 2023.

In eerdere berichtgeving is een aanvraagperiode van 1 juni tot en met 30 juni 2022 gecommuniceerd. Aangezien de beschikking op dit moment nog niet is afgegeven aan de werkgeversorganisaties zal deze periode te kort zijn voor het indienen van een aanvraag. Om deze reden zijn de werkgeversorganisaties voornemens een nieuwe aanvraagperiode vast te stellen na ontvangst van de beschikking.

Blijf op de hoogte

De  definitieve aanvraagperiode zal dus vastgesteld worden na ontvangst van de beschikking door de werkgeversorganisaties. Gezien de onzekerheid rondom de naderende aanvraagperiode voor jou als werkgever en de naderende zomerperiode, blijft het van belang om nu te starten met de nodige voorbereidingen voor een volledige aanvraag.

Wil je gebruik maken van Tussenjaar SectorplanPlus en ben je benieuwd naar de laatst bekend gemaakte voorwaarden en details? Hou onze website dan goed in de gaten. Wij houden de ontwikkelingen omtrent deze verlenging goed in de gaten en brengen je graag op de hoogte. Ontvang je het laatste nieuws het liefst in je inbox? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.