Vervolgregeling Cofinanciering Sectorplannen

Vorige week heeft het ministerie van SZW de Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep gepubliceerd. Deze regeling is een vervolg op de Cofinanciering Sectorplannen. Naar verwachting zal een bedrag van 150 miljoen euro aan onderbesteding optreden op het budget voor de sectorplannen. De middelen die vrijkomen uit deze onderuitputting worden nu aangewend voor een pakket aanvullende maatregelen ter ondersteuning van de transities naar nieuw werk.

Financiële ondersteuning bij omscholing

De regeling biedt financiële ondersteuning voor werkzoekenden die zich willen laten omscholen richting een kansberoep. UWV gebruikt voor de beoordeling een limitatieve lijst van kansberoepen, die twee keer per jaar bijgewerkt wordt.

Om voor een subsidie voor scholing in aanmerking te komen, moet de aanvrager als werkzoekende zijn ingeschreven bij UWV. De subsidie wordt toegekend aan de subsidieaanvrager.

Start regeling cofinanciering sectorplannen

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2016 en loopt tot 1 januari 2018, vanaf dat moment is de regeling overgegaan in de regeling SectorplanPlus. De subsidie voor scholing bedraagt 100% van de werkelijke kosten van de scholing, tot een maximum van € 2.500,–. tenzij een duurdere opleiding nodig is om iemand naar een bepaald kansberoep te begeleiden. In dat geval is het tevens nodig dat de aanvrager aantoont dat er sprake is van een baangarantie bij een nieuwe werkgever van ten minste zes maanden.

Vragen of op zoek naar ondersteuning?

Wil je meer informatie over deze nieuwe regeling of ben je op zoek naar ondersteuning bij de uitvoering van de regeling SectorplanPlus? Neem dan contact op met onze specialist SectorplanPlus Lotte van der Giessen via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.