Verwachte subsidiebedragen Praktijkleren 2022-2023

Afgelopen maand maakte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op haar website de verwachte subsidiebedragen voor Praktijkleren 2022-2023 bekend. Wat opvalt is dat aanvragers voor mbo- en hbo-studenten niet langer hoeven te rekenen op het maximale subsidiebedrag van 2.700 euro. Onze specialist Suzie vertelt waar aanvragers rekening mee kunnen houden en legt uit hoe het komt dat het subsidiebedrag per leerling lager zal uitvallen dan vorige jaren.

Subsidie voor leer-werkplekken

Met de subsidieregeling Praktijkleren kunnen werkgevers ieder jaar in september een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten die zij het afgelopen schooljaar hebben gemaakt aan de begeleiding van leerlingen. De RVO heeft hiervoor vier doelgroepen vastgesteld:

  • Mbo-leerlingen die een crebo bbl-opleiding volgen;
  • Hbo-leerlingen die een croho erkende deeltijd of duaal opleiding volgen uit de onderdelen: techniek, gezondheidszorg, landbouw en natuurlijke omgeving of gedrag en maatschappij;
  • Vmbo-leerlingen met een entree- of leer-werktraject inclusief het voortgezet speciaal- en beroepsonderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs (PRO);
  • Promovendi en/of technologisch ontwerpers (toio’s).

Verwachte subsidiebedragen Praktijkleren

Op basis van het aantal ingediende aanvragen voor schooljaar 2022-2023 is een voorzichtige inschatting gemaakt van de subsidiebedragen per onderwijscategorie.

  • Voor vo- en wo-studenten verwacht het ministerie dat het beschikbare subsidiebudget voldoende is om het maximale bedrag van € 2.700 uit te keren.
  • Voor mbo-studenten verwacht het ministerie dat het subsidiebedrag lager uitvalt dan € 2.700. Het ministerie verwacht een bedrag tussen de € 2.300 en € 2.500.
  • Voor hbo-studenten verwacht het ministerie dat het subsidiebedrag lager uitvalt dan € 2.700. Het ministerie verwacht een bedrag tussen € 500 en € 700.

Budget keert terug naar niveau voor de crisis

Wat opvalt is dat je dit jaar voor een mbo- en hbo-leerling niet het maximale subsidiebedrag zult ontvangen. Met name het budget voor de hbo-studenten schiet flink tekort. De afgelopen twee schooljaren ontvingen organisaties nog wel het maximale subsidiebedrag voor deze categorieën. Dat kwam door een tijdelijke verhoging van het budget tijdens de Coronacrisis. Dit jaar keert het budget echter weer terug naar het niveau van voor de crisis.

Definitieve beschikking

In december 2023 volgt meer duidelijkheid over de definitieve subsidiebedragen. Ook ontvang je dan de beschikking(en) en wordt de subsidie uitgekeerd. Zodra wij hierover meer duidelijkheid hebben, zullen we je hierover informeren.

Op de hoogte blijven

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van opleidingssubsidies? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.