Zijn verzekeraars de WGA markt zat?

Per 1 januari 2017 treedt de Wet verbetering hybride markt WGA in werking. Het doel van de invoering van deze wet is het gelijktrekken van het speelveld tussen private en publieke verzekeraars voor de WGA. In het verleden bleek dat private verzekeraars geen goede dekking konden bieden voor WGA-lasten van de bij hen verzekerde werkgevers. Dit resulteerde in torenhoge verzekeringspremies. Het speelveld wordt nu gelijk getrokken doordat bij overstap van publieke verzekering bij het UWV na 1 juli 2015, de staartlasten WGA achterblijven en de werkgever als het ware met een schone lei begint als eigenrisicodrager bij een private verzekeraar. Andersom is het bij terugkeer van het eigenrisicodragerschap naar het UWV na 1 juli 2015 zo dat een gemiddeld hogere premie WGA wordt betaald.

Tot slot wordt per 1 januari 2017 het laatste onderdeel van de wet BeZaVa voltooid: vanaf dan worden de verzekeringen voor WGA vaste dienstverbanden en de WGA flexibele dienstverbanden samengevoegd tot WGA-totaal. Werkgevers kunnen nog vóór 1 oktober 2016 aangeven of zij de WGA-totaal lasten bij het UWV willen verzekeren of bij een private verzekeraar. Dezelfde keuze kunnen zij maken voor de verzekering van Ziektewetlasten. Het volgende keuzemoment is voor 1 april 2017 om per 1 juli 2017 over te stappen.

Keuze eigenrisicodragerschap, wees voorzichtig!

Er wordt tot op heden veel druk gelegd bij werkgevers om een keuze te maken voor het eigenrisicodragerschap of publieke verzekering bij het UWV. Dit komt doordat in het verleden WGA-verzekeraars de fout zijn ingegaan met het inschatten van de WGA-lasten van werkgevers: grove onderschattingen. De geboden verzekeringspremies bleken niet in verhouding te staan tot de WGA claims. Hierdoor zijn verzekeraars nu extra voorzichtig met het berekenen van de verzekeringspremie. Werkgevers worden belast door het aanleveren van heel veel cijfers met betrekking tot verzuim, informatie over het verzuimbeleid en moeten zelfs kunnen aantonen dat de organisatie financieel gezond is. Verzekeraars kunnen hierdoor pas in een laat stadium de polisvoorwaarden en verzekeringspremie aanbieden. Er komen steeds meer signalen dat verzekeraars eigenlijk helemaal geen verzekeringspremie willen aanbieden of een dermate hoge premie dat werkgevers deze vanzelfsprekend niet accepteren.

Toch is een weloverwogen keuze belangrijk in die zin dat wanneer wordt overgestapt naar het UWV, de werkgever daar tot 1 januari 2020 blijft. De premies bij het UWV gaan echter wel een structureel  niveau bereiken en stijgen dit jaar met slechts 0,03% voor de WGA. Bovendien kun je in de tussentijd als werkgever invloed uitoefenen op de individuele premievaststelling door de regie te nemen op WGA-lasten en WGA-uitstroom te bevorderen. Dit in tegenstelling tot private verzekeringspremie die jaarlijks vastgesteld kan worden.

De juiste keuze maken

Ben je op zoek naar meer informatie over de keuze voor het eigenrisicodragerschap en het reduceren van de arbeidsongeschiktheidslasten van jouw organisatie? Neem contact op met Wendy Duysserinck via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.