Voorschot Praktijkleren MBO 2019-2020

De RVO, Rijksdienst voor ondernemend Nederland, gaat voor de subsidieregeling Praktijkleren voorschotten uitkeren. Dit maakte zij op 8 mei jl. bekend op hun website. Het doel van de voorschotregeling is om werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen in reeds gemaakte kosten, en om te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan. Goed nieuws voor veel organisaties!

Voorschot alleen voor mbo-leerlingen

In de vierde week van mei opent het loket voor deze aanvragen en kan je als organisatie je verzoek tot voorschot praktijkleren indienen. Maar let op, niet voor alle leerlingen kun je een voorschot aanvragen. Heb je als organisatie mbo-leerlingen die actief zijn geweest in de periode 1 augustus 2019 t/m 16 maart 2020, dan komen zij in aanmerking voor de voorschotten. Dit betekent dus dat er voor hbo-leerlingen en promovendi vooralsnog geen voorschot aangevraagd kan worden.

Let op bij de aanvraag voor voorschot Praktijkleren

Naast bovengenoemde voorwaarde zijn de verdere exacte voorwaarden en hoogte van het mogelijke voorschot praktijkleren inmiddels bekend en te vinden op de site van het RVO. Wel is bekend dat de voorschotten uiteindelijk verrekend zullen worden met de volledige aanvraag die in september 2020 wordt ingediend.

We adviseren je wel om kritisch te zijn bij het aanvragen van een voorschot Praktijkleren want er is een kans dat je bij de definitieve verrekening in december 2020 voor vervelende verrassingen komt te staan. Het kan namelijk zo zijn dat je administratie niet volledig is tijdens de aanvraag in september. Hierdoor kan je een leerling dan niet opvoeren voor de regeling Praktijkleren. Ook kan het zijn dat dan blijkt dat de leerling minder weken heeft gewerkt, waarmee het subsidiebedrag lager zal uitvallen.

Kijk dus vooraf, bij de aanvraag voor een voorschot, goed welke leerlingen je opgeeft en voor hoeveel weken. Zo voorkom je achteraf bij de eindafrekening het risico terug te moeten betalen.

Heb je vragen over de regeling praktijkleren of? Neem dan contact op met Suzie Rohling, specialist Praktijkleren via info@oaz.nl of bel naar 088 5600 700.