Voortzetting subsidieregeling Veilig Werken in de Zorg in 2016

Elke dag worden medewerkers in de zorg geconfronteerd met vormen van agressie tijdens hun werkzaamheden. Om dit aan te pakken is in 2012 het actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ ontstaan. Het actieplan is een initiatief van de gezamenlijke sociale partners in de zorg en de ministeries van VWS, Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-relaties en Veiligheid & Justitie.  Via deze regeling wordt er ondersteuning geboden aan organisaties die activiteiten ondernemen om de agressie binnen hun eigen zorginstellingen tegen te gaan.

De plannen en getallen voor 2016

Om nog meer zorginstellingen te kunnen helpen en stimuleren wordt het actieplan Veilig Werken in de Zorg voortgezet. Dit gebeurt onder andere via een subsidie aan het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel. In 2016 zal er € 3,5 miljoen euro beschikbaar worden gesteld voor de regeling Veilig Werken in de Zorg. Zodra wij meer informatie hebben over de verdeling van het vastgestelde bedrag, zullen wij dit uiteraard met u delen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw accountmanager of Joey Burggraeve, telefoonnummer 0118-421700